Liftkeuring Energielabel VDI 4707

Efficiënt energieverbruik is een van de belangrijkste thema's in de vastgoed en gebouwbeheer. Het is bepalend voor beleidsplannen en wetgeving. De europese richtlijn EPBD - waarin de geldende normen met betrekking tot energiebesparing in de nieuwbouw geformuleerd zijn - stelt hoge eisen en ook bij renovatie van bestaande gebouwen groeit de druk om moderne technieken en bouwmaterialen toe te passen met verdere energiebesparing tot gevolg. Dit heeft ook zijn weerslag op het inzichtelijk maken van energieverbruik van liften in gebouwen en mogelijkheden voor energiebesparing. Een Liftkeuring Energielabel VDI 4707 maakt de energiekosten en mogelijkheden voor energiebesparing van uw liften inzichtelijk.

De norm VDI 4707 en EN-ISO 25745

In de norm VDI 4707 - Liften - Efficiënt energieverbruik (concept 12/2007) worden voor het eerst procedures beschreven waarmee het efficiënte gebruik van energie bij afzonderlijke liften objectief kan worden vergeleken en waarmee het efficiënt gebruik van anergie kan worden geclassificeerd. Medio 2012 kwam de norm ISO 25745 waarin naast de metingen voor liften ook de metingen voor roltrappen en rolpaden werd beschreven. Deze classificatie kan TÜV Nederland voor u verzorgen in de vorm van een Liftkeuring Energielabel VDI 4707.

Het aandeel van de stand-by modus van een liftinstallatie in het totale energieverbruik ervan, wordt vaak onderschat. Dit is de reden dat wij afzonderlijk het energieverbruik van de lift als deze in gebruik is, en als deze buiten gebruik is meten en classificeren. Deze metingen worden uiteindelijk overeenkomstig de daadwerkelijke gebruiksstatus van de lift verwerkt om te komen tot een totale classificatie. Aan de hand van deze totale classificatie kunnen - uitgaande van de actuele energieprijs - de jaarlijkse energiekosten correct berekend worden. Aan de hand hiervan kan TÜV Nederland u adviseren hoe u dit energieverbruik het beste kunt terugdringen en dus ook op de energiekosten kunt besparen.

Het resultaat van een Liftkeuring Energielabel VDI 4707

Na een Liftkeuring Energielabel VDI 4707 bij TÜV Nederland hebt u:

  • een vooruitzicht op classificatie voor nog te bouwen liftinstallaties
  • inzicht in energiebesparing voor en na renovatie van uw liftinstallaties
  • inzicht in de energiekosten van uw organisatie op het gebied van uw liftinstallaties
  • aantoonbaar bewijs dat u voldoet aan gestelde criteria in aanbestedingen.

Liftkeuring Energielabel VDI 4707 aanvragen bij TÜV Nederland

Bij TÜV Nederland plannen we al op korte termijn uw liftkeuringen in, op een tijdstip dat voor u uitkomt. Heeft u te maken met een groter aantal liften op meerdere locaties, dan kijken we graag met u samen naar een efficiënte oplossing voor het keuren van uw liften, uiteraard voor een betaalbare prijs. Wilt u naast kosten besparen op het energieverbruik van uw liften ook een objectief beeld van de status van uw liften? We bieden u tevens een status-inspectie liften

Wilt u meer weten over de Liftkeuring Energielabel VDI 4707 of een offerte aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring en inspectie van liften, roltrappen en andere verticale transportmiddelen

Informatie en offertes liftkeuring en liftinspectiePatrick Verzendaal
Sales Manager Liften

Tel.: 06 - 34 27 95 54