Passend onderhoud aan uw lift

De periodieke liftkeuring

Naast goed onderhoud is ook de liftkeuring essentieel voor een veilige lift. Veel VVE’s vinden het lastig de wetgeving voor liften te doorgronden. Daardoor weten zij vaak niet wat hun verplichtingen zijn. De liftkeuring is onderdeel van de wetgeving rondom personenliften. Op deze pagina gaan we dieper in op de wetgeving rondom liften en beantwoorden we de meest gestelde vragen over de liftkeuring.

Waarom een liftkeuring?

Een liftkeuring draagt bij aan de veiligheid van uw lift. Tijdens een liftkeuring wordt gekeken of er goed en voldoende onderhoud is gepleegd aan de lift, of alle veiligheidscomponenten goed werken en of alle onderdelen nog in goede staat verkeren. Het is een onafhankelijke controle waarna u een eerlijk rapport ontvangt van de huidige veiligheidsstaat van uw lift.

De toegevoegde waarde van de liftkeuring zit in het feit dat een liftkeuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en niet door uw eigen onderhoudspartij. Dit zodat uw veiligheid altijd gewaarborgd blijft.

Is een liftkeuring wettelijk verplicht?

De wetgeving stelt dat een personenlift eens per achttien maanden gekeurd moet worden. Als er in uw wooncomplex een lift zit, moet de VVE aan kunnen tonen dat de lift gekeurd is en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Wanneer uw lift echter groot onderhoud ondergaat of u laat uw lift of onderdelen daarvan vervangen en/of wijzigen, dan dient uw lift opnieuw gekeurd te worden. Wanneer er bijvoorbeeld een modernisering van het bestuurssysteem plaatsvindt, heeft dit invloed op de werking van de lift. In dat geval dient de lift opnieuw gekeurd te worden, de zogenaamde modificatiekeuring.

Welke vorm van liftkeuring heeft u nodig?

In het Warenwetbesluit Liften en Arbobesluit staat vastgelegd welke liften wel of niet door een onafhankelijke keuringsinstelling gekeurd moeten worden. Volgens deze wetten moet op alle personenliften iedere achttien maanden een periodieke keuring uitgevoerd worden. De allereerste periodieke keuring van een lift moet binnen twaalf maanden plaatsvinden, daarna iedere achttien maanden. Beschikt u over een personenlift dan dient u te kunnen aantonen dat uw lift gekeurd is.

Er zijn een aantal installaties die uitgezonderd zijn van keuring door een aangewezen keuringsinstelling. Deze installaties zijn o.a.:

 • (klein)goederenliften
 • goederenheffers
 • roltrappen 
 • rolpaden 
 • woonhuisliften 
 • trapliften 
 • hefplateau’s 
 • bouwliften 
 • gevelonderhoudsinstallaties 
 • gevelladders

Deze installaties hoeven dus niet noodzakelijkerwijs door een aangewezen keuringsinstelling gekeurd te worden. 

Wat zijn de kosten van een liftkeuring?

Waar de kosten van liftonderhoud variabel zijn, liggen de kosten van een liftkeuring vast. Een liftkeuring uitgevoerd door TÜV NORD kost u € 257,50. Aangezien een liftkeuring eens per achttien maanden uitgevoerd moet worden, betekent dit dat de VVE per jaar ca. € 160,- vrij moet maken voor de keuring van de lift.

Stel uw vraag over het liftonderhoud en liftkeuringen

 • Hoe vaak dient er onderhoud te worden uitgevoerd aan uw lift? 
 • Is een liftkeuring verplicht? 
 • Hoe vaak dient uw lift gekeurd te worden?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u zorg kunt dragen voor een veilige lift en hoe u kunt voldoen aan wetgeving. Stel uw vraag aan een specialist: