Wat kunt u verwachten van een liftkeuring?

Beschikt uw wooncomplex over een personenlift, dan bent u wettelijk verplicht iedere achttien maanden een liftkeuring uit te laten voeren. Er bestaan nog veel onduidelijkheden over de liftkeuring. Op deze pagina bespreken we daarom:

 • Wat er gebeurt tijdens een liftkeuring 
 • Welke partijen een rol spelen bij de liftkeuring 
 • Hoe lang een liftkeuring duurt 
 • Wie er bij de liftkeuring aanwezig moet zijn 
 • Wat u moet doen als uw lift afgekeurd wordt 

Wat gebeurt er tijdens een liftkeuring?

 • Algemene toetsingen:

Toetsing lift specifieke voorzieningen
Elektrische installatie
Hydraulische installatie
Vervuiling

 • Controle machinekamer

Bevrijden opgesloten passagiers
Machineruimte afsluitbaar
Tractiecontrole
Corrigeren met open deuren
Noodeindschakelaar
Speling in machine
Rem
Fasebeveiliging
Overdrukcontact

 • Controle schacht:

Gegarandeerde vrije ruimte boven en onder
Blokkeerschakelaar op kooi
Inspectiebesturing
Beveiliging tegen ongecontroleerde bewegingen
Veiligheidscontacten op luiken en deuren
Leiders en leistoffen bevestigen
Draagmiddelen

 • Controle schachtdeuren:

Schachtdeuren
Grendels
Bijbehorende veiligheidscontacten

 • Controle kooi

Kooilicht en noodverlichting
Beveiliging open kooi toegang
Knelbeveiliging deuren
Alarm / spreek-luisterverbinding
Blokkeerschakelaar in kooi
Deuren open knop
Kooimeubelsterkte en wanden
Kooiafsluiting
Ventilatie

 • Controle schachtput

Blokkeerschakelaar in de put
Veiligheidscontacten in de put
Buffers

Welke partijen spelen een rol bij een liftkeuring?

De liftkeuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke liftinspecteur. Vaak is bij de liftkeuring ook de onderhoudspartij die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de lift aanwezig om de liftinspecteur te assisteren. Tijdens de liftkeuring loopt de inspecteur alle inspectiepunten na en voert de monteur alle handelingen uit.

Niet alle keuringsinstanties vereisen dat de onderhoudspartij aanwezig is. Een voordeel van het betrekken van uw onderhoudspartij bij de keuring is dat kleine problemen direct opgelost kunnen worden en dat - in het geval van afkeuring - de monteur direct actie kan ondernemen.

Hoe lang duurt een liftkeuring?

Onder veel VVE besturen heerst het idee dat een liftkeuring tot wel een halve dag in beslag kan nemen. Dit is over het algemeen niet het geval. Gemiddeld duurt een liftkeuring één tot anderhalf uur. Tijdens de liftkeuring kan de lift veelal niet gebruikt worden door bewoners. Belangrijk is om uw medebewoners ervan op de hoogte te stellen dat de lift tijdens een keuring een bepaalde periode niet beschikbaar is voor gebruik. In bepaalde (nood)situaties kan, in overleg met de liftinspecteur, de lift wellicht tussendoor ter beschikking worden gesteld.

Wie moet er bij een liftkeuring aanwezig zijn?

Bij een liftkeuring moet natuurlijk altijd de liftinspecteur aanwezig zijn. Ook raden wij aan uw onderhoudspartij bij de liftkeuring aan te haken. Dit om een soepele doorloop te bevorderen. Het is niet noodzakelijk dat u zelf aanwezig bent bij de liftkeuring. Zolang de liftinspecteur en de onderhoudspartij toegang hebben tot het pand en de lift hoeft u zelf niet aanwezig te zijn.

Kan een liftkeuring en liftonderhoud ook tegelijk plaatsvinden?

Tijdens de liftkeuring loopt de inspecteur alle wettelijke vereisten na en controleert of uw lift daaraan voldoet. Om een soepele doorloop van de liftkeuring te garanderen wordt er over het algemeen geen onderhoud uitgevoerd tijdens de keuring. Soms wordt voor kleine gebreken - denk: het vervangen van een lampje - een uitzondering gemaakt. Groot onderhoud kan echter niet tijdens de liftkeuring worden uitgevoerd. Dat dient buiten de keuring te gebeuren.

Wat als de lift wordt afgekeurd?

Na afloop van de liftkeuring krijgt u van de inspecteur de keuringsuitslag te horen. Er zijn 3 mogelijke resultaten met de volgende urgentiecodes:

 1. afkeuring, gevolgd door het uitschakelen van de hoofdschakelaar en melding aan I-SZW. 
 2. afkeuring van de lift met de mededeling aan de eigenaar of diens gemachtigde dat de lift niet in gebruik mag zijn. Indien het hier een brandweerlift betreft, wordt hiervan melding gedaan aan I-SZW.
 3. goedkeuring met eventueel aandachtspunt. 

Stel uw vraag over liftkeuringen

 • Welke vorm van liftkeuring heeft u nodig?
 • Wat kunt u verwachten van een liftkeuring? 
 • Hoe vindt u een onafhankelijke partij die een liftkeuring kan uitvoeren?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u kunt voldoen aan wetgevingen geven ze u een antwoord op al uw vragen rondom liftkeuringen.  Stel uw vraag aan een specialist: