Hoe zorgt u voor een veilige personenlift?

Hoe zorgt u voor een veilige personenlift?

Zit er een personenlift in uw wooncomplex? Dan dient de VVE zorg te dragen voor goed onderhoud en systematische keuringen van de lift, zodat deze veilig gebruikt kan worden. Maar niet alleen de VVE kan haar steentje bijdragen. Ook gebruikers kunnen door juist gebruik bijdragen aan de veiligheid van de lift. Op deze pagina leggen we uit hoe u zorgt voor een veilige lift: wat wordt verstaan onder veilig liftgebruik, welke veiligheidscomponenten er in een lift ingebouwd zitten en hoe vaak onderhoud en een keuring noodzakelijk is.

Veilig liftgebruik

Vastzitten in de lift: het is voor velen een beangstigend idee. Hoewel gebrekkig onderhoud de oorzaak kan zijn, wordt een vasthangende lift vaak veroorzaakt door fout liftgebruik. Maar ook beklemming of een vallende lift zijn gevolgen van verkeerd gebruik. Hieronder bespreken we de meest voorkomende gevallen van onveilig liftgebruik en hoe u dit kunt voorkomen.

Onveilig liftgebruik gebeurt zowel bewust als onbewust. Belangrijk is het daarom bewust te worden van onvoorziene risico’s en attent te zijn op opzettelijk foutief gebruik van de lift. De meest voorkomende gevallen van onveilig liftgebruik zijn:

  • Springen in de lift - Vaak bedoeld als grap door personen die niet op de hoogte zijn van de risico’s van springen in de lift. Springen in de lift kan ervoor zorgen dat de vang in werking treedt. Een vang is een veiligheidscomponent dat in werking treedt wanneer de lift met een te hoge snelheid opwaarts of neerwaarts beweegt. Het is een extra rem die ervoor zorgt dat de kooi niet kan vallen en stopt met bewegen. Wanneer er wordt gesprongen kan de vang in werking treden. Hierdoor komt de lift vast te zitten.
  • Het blokkeren van de deuren - Of u nu bewust de liftdeuren blokkeert of per ongeluk met een kinderwagen of hondenriem tussen de deuren komt te zitten: het blokkeren van de deuren kan leiden tot beknelling of gebreken aan de lift.
  • Vandalisme - Vandalisme zorgt er niet alleen voor dat de aanblik van uw lift wordt aangetast, het kan ook de veiligheid van de lift negatief beïnvloeden. Neem bijvoorbeeld het gooien van spullen in de schacht. Hoewel dit misschien een onschuldige actie lijkt, kan het goed fout gaan. Wanneer bijvoorbeeld een sigaret in de schacht gegooid wordt en hier is eerder al een hoop papier achtergelaten dan kan in de liftschacht brand ontstaan.

Welke veiligheidscomponenten zijn er in een personenlift gebouwd?

Om uw veiligheid te waarborgen zijn er een aantal veiligheidscomponenten in een lift gebouwd. In geval van een technisch mankement zorgen deze veiligheidscomponenten ervoor dat uw veiligheid toch gewaarborgd blijft. Tijdens een liftkeuring wordt gecheckt of onderstaande veiligheidscomponenten nog optimaal werken.

  • Snelheidsbegrenzer, vang en buffers - Een vang is een veiligheidscomponent dat in werking treedt wanneer de lift met een te hoge snelheid opwaarts of neerwaarts beweegt. U kunt een vang zien als een soort van rem die ervoor zorgt dat de kooi vast komt te zitten op de leiders. De snelheidsbegrenzer zet de vang in werking wanneer de maximumsnelheid overschreden wordt. De buffers zorgen er daarnaast voor dat, indien de lift de uiterste stopplaatsen zou passeren, de snelheid beperkt wordt zodat de lift gedempt tot stilstand komt.
  • Spreek-luisterverbinding / alarm en noodverlichting - Wanneer u vast komt te zitten in de lift wilt u de mogelijkheid hebben hulp in te schakelen. Daarom moet er in alle personenliften, afhankelijk van het bouwjaar, verplicht een werkende spreek-luisterverbinding óf een alarm aanwezig zijn waarmee u hulp(diensten) in kunt schakelen. Werkt de spreek-luisterverbinding of het alarm niet? Dan wordt de lift tijdens een keuring afgekeurd. Ook moet er in een lift, afhankelijk van het bouwjaar, noodverlichting aanwezig zijn zodat u niet in het donker zit wanneer de lift vast komt te zitten.
  • Deurvergrendeling en knelbeveiliging - In een lift zorgt de deurvergrendeling ervoor dat de lift niet vertrekt voordat de schachtdeuren goed gesloten en vergrendeld zijn. Knelbeveiliging zorgt dat de deuren automatisch open gaan wanneer er iets de doorgang blokkeert, bijvoorbeeld wanneer u de lift instapt.

Liftonderhoud

Het tijdig laten uitvoeren van onderhoud zorgt ervoor dat bewoners uw lift veilig kunnen blijven gebruiken en dat technische mankementen veelal voorkomen kunnen worden.De frequentie waarmee u onderhoud moet laten uitvoeren is afhankelijk van het gebruik én de omgevingsomstandigheden van de lift. Wordt de lift zeer frequent gebruikt door personen die afhankelijk zijn van een goed werkende lift? Dan dient er vaker onderhoud gepleegd te worden.

De frequentie waarmee liftonderhoud gepleegd moet worden staat niet vastgelegd in de wet. Hierin staat alleen dat u zelf verantwoordelijk bent voor deugdelijk onderhoud aan uw lift. Samen met een onderhoudsfirma kunt u bepalen hoe vaak onderhoud nodig is. Gemiddeld wordt aan de meeste personenliften vier tot zes keer per jaar onderhoud gepleegd.

Wilt u meer weten over liftonderhoud en waar u met liftonderhoud op moet letten? Hier leest u meer over liftonderhoud. 

De periodieke liftkeuring

Tijdens een liftkeuring checkt een inspecteur of uw lift voldoet aan alle vereisten. Een liftkeuring is wettelijk verplicht en dient eens per achttien maanden uitgevoerd te worden door een onafhankelijke liftinspecteur. Het doel van een liftkeuring is te bepalen of uw lift nog veilig gebruikt kan worden. Wordt uw lift goedgekeurd? Dan weet u dat de lift veilig is.

Wordt uw lift afgekeurd, dan dienen eerst de keuringspunten opgelost te worden. Vervolgens dient u opnieuw een keuring aan te vragen. Bij de liftkeuring is vrijwel altijd naast de inspecteur ook uw onderhoudsmonteur aanwezig. De onderhoudsmonteur dient de inspecteur te assisteren bij het uitvoeren van de keuring én op deze manier kan de onderhoudsmonteur doeltreffend actie ondernemen mocht er iets niet in orde zijn.

Op deze pagina gaan we uitgebreider in op de liftkeuring en leggen we uit wat u precies kunt verwachten van een keuring en hoe u zich goed kunt voorbereiden.

Stel uw vraag over het liftonderhoud en liftkeuringen

  • Hoe vaak dient er onderhoud te worden uitgevoerd aan uw lift? 
  • Is een liftkeuring verplicht? 
  • Hoe vaak dient uw lift gekeurd te worden?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u zorg kunt dragen voor een veilige lift en hoe u kunt voldoen aan wetgeving. Stel uw vraag aan een specialist: