Passend onderhoud aan uw lift

Passend onderhoud aan uw lift

Een veilige lift begint bij goed onderhoud. Door tijdig onderhoud uit te laten voeren kunt u vroegtijdig technische mankementen afweren en onveilige situaties voorkomen. Maar hoe vaak dient u eigenlijk onderhoud te laten plegen aan uw lift? En hoeveel geld moet u voor liftonderhoud vrijmaken? Op deze pagina leggen we het belang van liftonderhoud uit, vertellen we hoe vaak liftonderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten zijn van liftonderhoud.

Waarom is liftonderhoud belangrijk?

Indien er een lift in uw wooncomplex aanwezig is, dan wilt u dat deze goed werkt. Voor mindervalide bewoners is een werkende lift zelfs cruciaal om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Om die reden is het erg belangrijk dat u regelmatig onderhoud laat uitvoeren aan uw lift.

Voor een goed werkende lift maakt u samen met een professionele en ervaren onderhoudspartij een onderhoudsplan voor uw lift. In dat plan legt u - op basis van het type lift en de mate van liftgebruik - vast hoe vaak onderhoud gepleegd moet worden. Op deze manier kunt u doeltreffend mankementen voorkomen en veiligheid garanderen.

Hoe vaak moet liftonderhoud plaatsvinden?

De frequentie waarmee u onderhoud moet laten plegen aan uw lift is afhankelijk van de mate waarin de lift gebruikt wordt en in wat voor omgeving de lift staat. Op basis van de specifieke situatie in uw wooncomplex kunt u bepalen hoe vaak onderhoud noodzakelijk is.

  • Liftgebruik 
    De mate waarin bewoners de lift gebruiken of afhankelijk zijn van de lift is bepalend voor de frequentie waarmee onderhoud gepleegd moet worden. In een seniorenflat waar de lift frequent wordt gebruikt door mindervalide personen die afhankelijk zijn van de lift dient er vaker onderhoud te worden gepleegd dan bij een personenlift die slechts enkele keren per dag op en neer gaat. Gemiddeld wordt er bij een personenlift die met regelmaat wordt gebruikt tussen de vier en zes keer per jaar onderhoud gepleegd.
  • Liftomgeving
    Niet alleen het gebruik van de lift is bepalend voor de frequentie van liftonderhoud. Ook de omgeving waarin de lift staat kan ervoor zorgen dat de lift sneller kapot is of dat er sneller slijtage optreedt. Staat de lift bijvoorbeeld op een open galerij waar deze wordt blootgesteld aan wind en regen, dan hebben de deuren meer onderhoud nodig. Maar ook de manier waarop personen met de lift omgaan is van invloed op de mate van slijtage van de lift. In een verzorgingstehuis zal het bijvoorbeeld vaker voorkomen dat iemand met een rolstoel, bed of rollator tegen de lift stoot dan in een personenlift in een appartementencomplex.

Kosten liftonderhoud

De kosten van liftonderhoud zijn afhankelijk van de staat van uw lift en van de reparaties die moeten worden uitgevoerd. Voor liftonderhoud worden vaak twee verschillende soorten contracten afgesloten.

Enerzijds is er het alles-in-een contract waarin alle kosten inbegrepen zitten. Dit zijn vaak duurdere contracten aangezien hierin ook alle reparatiekosten inbegrepen zitten. Een tweede optie is een basiscontract. Hier zit enkel klein onderhoud (schoonmaken en vaststellen) in opgenomen. Zouden er toch grotere reparaties/vervangingen nodig zijn aan uw lift, dan komen er extra kosten bij.

Stel uw vraag over het liftonderhoud en liftkeuringen

  • Hoe vaak dient er onderhoud te worden uitgevoerd aan uw lift? 
  • Is een liftkeuring verplicht? 
  • Hoe vaak dient uw lift gekeurd te worden?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u zorg kunt dragen voor een veilige lift en hoe u kunt voldoen aan wetgeving. Stel uw vraag aan een specialist: