SCIOS Scope 9 inspectie: elektrische arbeidsmiddelen

Het gebruik van alle elektrische apparaten brengt een risico met zich mee. In het bijzonder het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen moeten daarom volgens de Arbowet regelmatig gecontroleerd worden om zo de kans op ongelukken te verkleinen. Het is daarbij aan de werkgever om te bepalen welke elektrische arbeidsmiddelen geïnspecteerd moeten worden. TÜV NORD kan een dergelijke keuring uitvoeren, waarna onze inspecteur in een volledig rapport weergeeft waar eventuele risico’s zitten en hoe deze verminderd kunnen worden.  

Waarom op SCIOS Scope 9 keuren?

De Arbowet eist een bepaalde standaard van veiligheid met betrekking tot elektrische apparaten die concreet gemaakt zijn in bijvoorbeeld de NEN 3140 norm. Deze norm stelt dat elektrische apparaten periodiek gekeurd moeten worden. De SCIOS Scope 9 is ingericht om aan de aanvullende keuringsplicht voor deze apparaten te voldoen. De werkgever bepaalt welke apparaten gekeurd moeten worden, maar dient deze keuring aan een deskundige over te laten.

Een periodieke keuring van elektrische arbeidsmiddelen brengt daarnaast een stuk veiligheid op de werkvloer. Door verantwoording voor deze veiligheid te nemen door middel van een SCIOS Scope 9 keuring vermindert u bovendien de kans op downtime, zodat een proces niet verstoord wordt.

*Het verschil tussen SCIOS en NEN 3140

NEN 3140 bestaat uit twee delen qua keuringen. Eén deel gaat over de vaste elektrische installatie en het andere deel over de elektrische arbeidsmiddelen. Terwijl bij SCIOS daarvoor twee verschillende scopes zijn (8 en 9). Ook is NEN 3140 een procedure norm voor het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen.

Hoe verloopt een SCIOS Scope 9 inspectie?

Tijdens een SCIOS Scope 9 inspectie keurt een van onze TÜV experts de door de werkgever aangewezen apparaten. Daarbij kijkt onze TÜV inspecteur naar beschadigingen, correcte aansluiting, beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken, en de beschikbaarheid van benodigde veiligheidsvoorzieningen. Verder verricht onze inspecteur benodigde metingen en voert die verschillende beproevingen uit.

Tijdens de inspectie stelt de TÜV expert een inspectierapport op waarin alle constateringen besproken worden. Zo heeft u een volledig overzicht van de staat van uw elektrische arbeidsmiddelen.

Stel uw vraag over SCIOS Scope 9 inspecties

Wilt u een SCIOS Scope 9 inspectie aanvragen? Uw aanvraag via het onderstaande formulier wordt zo snel mogelijk behandeld, waarbij we met u contact opnemen. Ook helpen we u via het onderstaande formulier graag verder met eventuele andere vragen.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installaties Kees Boks
Technisch Manager E-inspecties