MENU

SCIOS inspecties

Werken met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen/gereedschappen leveren risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. Waarschijnlijk sluit u ook verzekeringen af, om die risico’s te dekken. Echter, kan uw verzekeraar vragen om een SCIOS keuring voor acceptatie. Deze kan TÜV Nederland voor u uitvoeren.

Wat houden SCIOS inspecties in?

Stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem voor installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven met betrekking tot de inspectie en onderhoud van technische installaties. Om SCIOS gecertificeerd te worden, moeten de inspecteurs SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scopes waarin ze werkzaam willen zijn. Deze scopes zijn de specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installatie een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. TÜV Nederland is voor de volgende scopes gecertificeerd:

Scope 8: inspectie van elektrische installaties

De SCIOS scope 8 is gebaseerd op NEN 3140*. Deze inspectie concentreert zich op de persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties. De periodieke SCIOS scope 8 inspectie geeft inzicht in de risico’s, zodat de werkgever deze vervolgens kan minimaliseren. Een positief inspectierapport is een goede manier om aantoonbaar te maken dat u als werkgever de wettelijke zorgplicht voor elektrische installaties nakomt.

Scope 10: inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220

Vaak ontstaan branden door onveilige situaties met elektrisch materiaal. Om specifiek te kijken naar de risico’s op brand is de aanvullende SCIOS scope 10 ontwikkeld in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisatie en de verzekeringsbranche. Deze scope is gebaseerd op de NTA 8220; de norm voor beoordeling brandveiligheid elektrisch materieel.

Scope 12: zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties

Bij een SCIOS scope 12 inspectie wordt uw zonnepaneelinstallatie geheel gecontroleerd. Alle richtlijnen met betrekking tot PV-installaties zijn verwerkt in dit ene format. Er zijn twee soorten SCIOS scope 12 inspecties. Allereerst de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI), als uw installatie nog niet eerder is geïnspecteerd volgens scope 12, dan moet deze als eerste plaatsvinden, ongeacht de leeftijd van de installatie. Na deze initiële inspectie, wordt uw installatie vervolgens middels een Periodieke Inspectie (PI) gekeurd. Deze Periodieke Inspectie vindt gemiddeld elke 3 tot 5 jaar plaats. Stichting SCIOS adviseert dit elke vijf jaar te doen.

*Het verschil tussen SCIOS en NEN 3140

NEN 3140 bestaat uit twee delen qua keuringen. Eén deel gaat over de vaste elektrische installatie en het andere deel over de elektrische arbeidsmiddelen. Terwijl bij SCIOS daarvoor twee verschillende scopes zijn (8 en 9). Ook is NEN 3140 een procedure norm voor het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen

Waarom een SCIOS inspectie?

De verzekeringsbranche hecht veel waarde aan de SCIOS inspecties en dringt aan op het periodiek laten keuren door SCIOS gecertificeerde instanties, zoals TÜV Nederland. De voordelen van een SCIOS inspectie zijn namelijk:

  • dat u voldoet aan uw wettelijke zorgplicht op het gebied van de veiligheid van elektrische installaties*
  • dat de bedrijfszekerheid van uw installatie toeneemt, aangezien u beter zicht hebt op de risico’s
  • En hiermee dus ook mogelijke schade voorkomt
  • U voldoet aan een mogelijke contractuele verplichting van uw verzekeraar

Bent u geïnteresseerd in een bredere verzekeringsinspectie m.b.t. de benodigde risico informatie over een potentiële verzekeringsklant. Risico inspecties bieden hiervoor uitkomst.

Heeft u naast de SCIOS scope 10 of 12 inspecties een algemenere vraag over acceptatie van risico’s door de verzekeringsbranche, dan kan een volledige risico inspecties wellicht een uitkomst zijn.

*Let op: Een scope 10 inspectie richt zich enkel op brandrisico’s van elektrisch materieel. Voor een inspectie gericht op persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties moet de NEN 3140 de basis zijn. (evt. scope 8 en 9 of een reguliere NEN 3140 keuring)

 

Voor wie zijn SCIOS inspecties?

Bent u eigenaar of beheerder van een elektrische installatie dan dient u er zorg voor te dragen dat deze installatie geen risico’s met zich mee brengt voor werknemers of bezoekers en geen materiele schade aan de directe omgeving kan veroorzaken. Om inzicht te krijgen in deze risico’s kunnen onze inspecties aan elektrische installaties worden ingezet.

Waarom bij TÜV Nederland

Elektrische SCIOS inspecties mogen enkel uitgevoerd worden door vakbekwame personen. Doordat we SCIOS gecertificeerd zijn, kunt u er gerust op zijn dat aan deze vereiste wordt voldaan. Onze inspecteurs hebben veel ervaring en een hoog kennisniveau. Deze kennis wordt bovendien up-to-date gehouden met diverse externe cursussen.

Naast de SCIOS certificering is TÜV Nederland ook NEN 1010 en NEN 3140 geaccrediteerd. Inspecties op basis van deze normen richten zich op letselrisico’s. Met een dergelijke keuring van een organisatie aantoonbaar maken dat er een veilige werkomgeving is en daarmee voldoen aan de Arbowet. Een SCIOS keuring is meer gericht op de verzekeringsrisico’s, zoals brandgevaar. Doordat we als TÜV Nederland voor beide soorten keuringen gerechtigd zijn, kunnen we een volledig pakket aanbieden op het gebied van elektrische inspecties.

Maar niet alleen op het gebied van elektriciteit kunnen we een breed dienstenpakket bieden. Met meer dan driehonderd verschillende diensten tegen marktconforme prijzen kunnen keuringen wellicht effectief met elkaar gecombineerd worden. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de planning van de keuring door bijvoorbeeld bij voorkeur tijdens stilstand te plannen. Daarmee houden we niet alleen rekening met uw kosten voor keuring maar ook met de inzetbaarheid van uw middelen.

Stel uw vraag over SCIOS inspecties

Wilt u meer informatie over hoe TÜV Nederland voor u SCIOS keuringen kan uitvoeren? Neemt u dan contact met ons op.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installaties

Kees Boks
Technisch Manager E-inspecties

0499 - 339 500

Stel uw vraag over
Keuring of inspectie van elektrische installaties