SCIOS inspecties

Werken met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen en gereedschappen leveren risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk. Waarschijnlijk sluit u ook verzekeringen af, om die risico’s te dekken. Echter, kan uw verzekeraar vragen om een SCIOS keuring voor acceptatie. Deze kan TÜV NORD voor u uitvoeren.

Waarom een SCIOS inspectie?

De verzekeringsbranche hecht veel waarde aan de SCIOS inspecties en dringt aan op het periodiek laten keuren door SCIOS gecertificeerde instanties, zoals TÜV NORD. De voordelen van een SCIOS inspectie zijn namelijk:

  • dat u voldoet aan uw wettelijke zorgplicht op het gebied van de veiligheid van elektrische installaties*
  • dat de bedrijfszekerheid van uw installatie toeneemt, aangezien u beter zicht hebt op de risico’s
  • En hiermee dus ook mogelijke schade voorkomt
  • U voldoet aan een mogelijke contractuele verplichting van uw verzekeraar

Bent u geïnteresseerd in een bredere verzekeringsinspectie m.b.t. de benodigde risico informatie over een potentiële verzekeringsklant. Risico inspecties bieden hiervoor uitkomst.

Heeft u naast de SCIOS scope 10 of 12 inspecties een algemenere vraag over acceptatie van risico’s door de verzekeringsbranche, dan kan een volledige risico inspectie wellicht een uitkomst zijn.

*Let op: Een scope 10 inspectie richt zich enkel op brandrisico’s van elektrisch materieel. Voor een inspectie gericht op persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties moet de NEN 3140 de basis zijn. (evt. scope 8 en 9 of een reguliere NEN 3140 keuring)

Voor wie zijn SCIOS inspecties?

Bent u eigenaar of beheerder van een elektrische installatie dan dient u er zorg voor te dragen dat deze installatie geen risico’s met zich mee brengt voor werknemers of bezoekers en geen materiele schade aan de directe omgeving kan veroorzaken. Om inzicht te krijgen in deze risico’s kunnen onze inspecties aan elektrische installaties worden ingezet.

Waarom bij TÜV NORD?

Elektrische SCIOS inspecties mogen enkel uitgevoerd worden door vakbekwame personen. Doordat we SCIOS gecertificeerd zijn, kunt u er gerust op zijn dat aan deze vereiste wordt voldaan. Onze inspecteurs hebben veel ervaring en een hoog kennisniveau. Deze kennis wordt bovendien up-to-date gehouden met diverse externe cursussen.


Naast de SCIOS certificering is TÜV NORD ook NEN 1010 en NEN 3140 geaccrediteerd. Inspecties op basis van deze normen richten zich op letselrisico’s. Met een dergelijke keuring van een organisatie aantoonbaar maken dat er een veilige werkomgeving is en daarmee voldoen aan de Arbowet.

Een SCIOS keuring is meer gericht op de verzekeringsrisico’s, zoals brandgevaar. Doordat we als TÜV NORD voor beide soorten keuringen gerechtigd zijn, kunnen we een volledig pakket aanbieden op het gebied van elektrische inspecties. Maar niet alleen op het gebied van elektriciteit kunnen we een breed dienstenpakket bieden. Met meer dan driehonderd verschillende diensten tegen marktconforme prijzen kunnen keuringen wellicht effectief met elkaar gecombineerd worden. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de planning van de keuring door bijvoorbeeld bij voorkeur tijdens stilstand te plannen. Daarmee houden we niet alleen rekening met uw kosten voor keuring maar ook met de inzetbaarheid van uw middelen.

Stel uw vraag over SCIOS inspecties

Wilt u meer informatie over hoe TÜV NORD voor u SCIOS keuringen kan uitvoeren? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installaties Kees Boks
Technisch Manager E-inspecties