ISO 22301 certificering

Met een ISO 22301 certificaat geeft u aan een betrouwbare partner te zijn met betrekking tot de continuïteit van uw business.

Business continuity management wordt steeds vaker een voorwaarden voor samenwerking met grote bedrijven. Voor sommige bedrijven is het namelijk noodzaak door te kunnen blijven draaien ongeacht wat er gebeurt, denk aan distributiecentra van supermarkten of fabrikanten van medische apparatuur. Daarom is het belangrijk om veerkrachtig en flexibel te zijn. Het ISO 22301 schema helpt hierbij.

Wat houdt de ISO 22301 in?

ISO 22301 stelt de eisen voor een managementsysteem waarmee uw bedrijf is beschermd tegen ontwrichtende gebeurtenissen. Hoe voorkomt u ze, hoe gaat u ermee om en hoe herstelt u zo snel mogelijk? De norm is gericht op het managen van bedrijfscontinuïteit om zo (financiële) schade en klantverlies te voorkomen.

Wanneer u in het bezit bent van een ISO 22301 certificaat geeft u aan een betrouwbare partner te zijn met betrekking tot de continuïteit van uw business. Het managementsysteem voorschrijft namelijk dat de mogelijke risico’s goed worden onderzocht er hier vervolgens passende procedures en plannen voor worden ontwikkeld. Mocht een ontwrichtende gebeurtenis zich voordoen, dan kan het betrokken plan meteen in werking worden gesteld.

Tijdens een audit kijkt een auditor dan ook naar de verschillende scenario’s, gebaseerd op de risico’s. Er worden kritische vragen gesteld, gekeken of iets niet alleen op papier staat, maar ook uitvoerbaar is en bekend is bij de betrokken personen en daarnaast ook of een procedure logisch is en of er aan alles gedacht is. 

Een ISO 22301 kan gezien worden als een aanvulling op ISO 9001. ISO 9001 is risico gebaseerd, maar gaat niet zo diep als ISO 22301. Want het risico is misschien wel gedefinieerd, en dan? ISO 22301 gaat hier een stap verder door het uitdenken van scenario’s en vormgeven van crisisplannen. Hoe werkt u als organisatie toch zoveel mogelijk door als er iets gebeurd?

Voor wie is ISO 22301 relevant?

ISO 22301 is voor alle bedrijven en branches relevant. Bedrijfscontinuïteit management is namelijk altijd gewenst. Momenteel wordt het vooral nog door grote bedrijven of autoriteiten geïmplementeerd. In de vitale sectoren en de kritieke infrastructuur zien we steeds vaker dat dit certificaat wordt geëist van toeleveranciers. Organisaties die namelijk 24/7 willen kunnen leveren, moeten hiervoor ook de juiste toevoer krijgen. Wanneer hun toeleveranciers een ISO 22301 certificaat hebben, geeft dit vertrouwen dat de bedrijfscontinuïteit zoveel mogelijk wordt bewaakt.

Waarom ISO 22301?

Met een ISO 22301 certificering toont u aan uw stakeholders aan dat ze erop kunnen vertrouwen dat de continuïteit van de levering van de producten of diensten gewaarborgd is. Steeds meer grote opdrachtgevers vragen het in tenders, wanneer zij afhankelijk zijn van de levering van uw product of dienst. Bovendien is het voor uw bedrijfseconomische zaken ook van belang dat de continuïteit zoveel mogelijk gemanaged wordt.

Waarom zou u voor een ISO 22301 certificaat gaan als u al ISO 9001 heeft? ISO 22301 heeft meer focus op continuïteit en efficiëntie en is daarmee en goede aanvulling op ISO 9001. ISO 9001 stopt bij de formulering van de risico’s, bij ISO 2301 werkt u deze ook uit en formuleert u plannen.

.

ISO 22301 via TÜV NORD

TÜV NORD staat bekend om haar praktijkgerichte, nuchtere manier van beoordelen. Wij zijn een toegankelijke organisatie waarbij u terecht kunt met al uw vragen.

Competente en ervaren auditoren

Onze auditoren hebben kennis van uw branche en worden gericht ingezet in uw organisatie op basis van hun vaardigheden en ervaring in uw branche, zodat u altijd op dezelfde golflengte zit als de auditor.

Combineren met andere schema’s

Een combinatie met certificering van andere schema’s is mogelijk, welke u kunt integreren in uw managementsysteem, zoals: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 etc. Dit is niet alleen gemakkelijk maar ook voordelig.

Wij stellen uw doelen voorop

Bij TÜV NORD weten we dat het behalen van een certificaat als ISO 22301 belangrijk is, maar dat uw doelstellingen nog veel belangrijker zijn. Wat hoopt u te bereiken met het behalen van dit certificaat? Om u te helpen bij het behalen van uw doelstellingen kijken we kritisch naar uw situatie en geven we concreet aan waar eventuele risico’s liggen, maar leggen we ook kansen bloot. Zo haalt u het meeste uit uw organisatie.

Ervaren certificeringspartner

TÜV NORD is een ervaren certificeringspartner die niet alleen in Nederland actief is, maar ook in veel andere landen. Sinds 1981 bevorderen we in organisaties verspreid over allerlei branches veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Met meer dan 175 vakkundige specialisten beoordelen we dag in dag uit uiteenlopende organisaties.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificering Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland