CE-markering voor machines

Voordat een machine verhandeld mag worden in de Europa (Europese Unie en Europese Economische Ruimte), moet deze CE-gemarkeerd zijn en voldoen aan de geldende Europese richtlijnen. TÜV NORD kan uw machine toetsen aan de geldende richtlijnen voor uiteindelijke CE-markering. Maar daarvoor moet u eerst weten welke norm op uw product van toepassing is.

Wat houdt de CE-markering voor machines in?

Een belangrijke norm waaraan een machine binnen Europa moet voldoen is de Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn is van toepassing op machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet-voltooide machines (niet bedoeld voor gebruik eindgebruiker, maar om te worden ingebouwd of samengevoegd met een of meer andere machines etc.). Kort gezegd kunt u stellen dat alles wat niet door een menselijk aangedreven bron in ‘beweging’ kan worden gebracht of daarmee te maken heeft, een machine is.

De Machinerichtlijn is een wet van het Europese parlement met als grootste doel om een gemeenschappelijk veiligheidsniveau in de machinerie te garanderen. De richtlijn is van toepassing op producenten, importeurs en dealers van machine componenten. Het gaat hierbij specifiek over nieuw materiaal (machines die na 1 januari 1995 zijn geproduceerd), al geïnstalleerde machines van voor die tijd liggen buiten de scope, omdat ze al vermarkt zijn.

Wanneer een machine ontworpen wordt, moet eigenlijk al rekening gehouden worden met de geldende richtlijnen. In de conceptfase moet al beantwoord worden of de Machinerichtlijn en/of andere normen van toepassing zijn. Zodra alle vereisten bekend zijn, kan hier in de ontwerpfase mee rekening gehouden worden. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of een er een Notified Body noodzakelijk is om aan te schakelen. In bijlage IV van de Machinerichtlijn staan alle uitzonderingen waarbij u uw technisch dossier en eerste type moet laten toetsen door een externe keuringsinstantie die hiervoor geaccrediteerd is – een Notified Body-, zoals TÜV Nederland. TÜV Nederland is gespecialiseerd als NoBo voor Machines met een valgevaar voor personen en goederen van meer dan 3 meter. Voor de andere gevaarlijke machines van bijlage IV werken wij samen met onze moederorganisatie TÜV NORD.

Waarom CE-certificering?

Een fabrikant of importeur die CE-markering aanbrengt op zijn machine verklaart dat zijn machine aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet van de Machinerichtlijn (Machinery Directive) en de relevante Europese richtlijnen.

De Machinerichtlijn is opgesteld als ondersteuning voor het ontwerpen van veilige machines die verhandeld zullen worden in de gehele Europese Economische Ruimte (EER). Zonder deze markering is verhandeling binnen Europa niet toegestaan. LET op: wanneer er een wijziging aan een bestaande machine wordt aangebracht, ontstaat een nieuwe machine en moet er opnieuw voldaan worden aan de Machinerichtlijn en CE-markering.

CE-markering omvat dus de Machinerichtlijn en andere Europese richtlijnen, echter zijn er ook andere normen die gevolgd kunnen worden. Dit maakt het voor u als fabrikant niet eenvoudiger. In veel gevallen bent u bovendien verplicht om een goed technisch constructiedossier vast te leggen. Dit dossier dient als bewijs indien er twijfel bestaat over het voldoen aan de benodigde eisen. In bijlage 7 van de Machinerichtlijn zijn de verplichte onderdelen van het technische constructiedossier terug te vinden. Maar als u voldoet aan de juiste eisen, heeft u wel een voorsprong op uw concurrentie.

CE-markering machines via TÜV NORD

U kunt uw machine(s) laat toetsen aan de Machinerichtlijn en eventueel andere normen door TÜV NORD. TÜV NORD heeft vanuit de Europese Unie een aanwijzing voor de Machinerichtlijn, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Vaak is het binnen de machinerichtlijn bovendien handig om ook voor ISO 9001 te certificeren, aangezien het handvaten biedt om gestructureerd en op basis van risico’s te werk te gaan. Wanneer u hier nog geen certificaat voor heeft kunt u hier TÜV NORD voor inschakelen.

Wilt u ook aantonen dat uw machine voldoet aan de geldende veiligheids- en gezondheidseisen? Vraag dan een offerte voor CE-markering aan bij TÜV NORD.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525