CE-markering PED

Het Europese Parlement en de Raad hebben voor drukapparatuur de PED richtlijn opgesteld voor de lidstaten van de Europese Unie. De PED staat voor Pressure Equipment Directive. De PED richtlijn heeft betrekking op drukvaten, installatieleidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Op deze drukapparatuur moet de PED CE-markering aanbracht worden middels de Europese richtlijn (2014/68/EU, voorheen PED 97/23/EC), anders mogen ze niet op de Europese markt gebracht worden. Wat houdt deze richtlijn precies in en wat kan TÜV NORD voor u betekenen?

Wat houdt de PED richtlijn in?

De PED (in Duitsland wordt i.p.v. PED de afkorting DGRL gebruikt, Druckgeräterichtlinie) heeft betrekking op drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en andere onder druk staande appendages. Tevens is de richtlijn van toepassing op samenstellen van verschillende drukapparaten die door een fabrikant tot een geïntegreerd en functioneel geheel zijn geassembleerd.  De PED is van toepassing op drukapparatuur indien de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar is

In de Europese PED richtlijn (Pressure Equipment Directive 2014/68/EU) wordt er gekeken naar het ontwerp, fabricage en de eindcontrole/conformiteitsbeoordeling.

We onderscheiden vier soorten drukapparatuur:

  1. drukvaten: een drukvat is een omhulling die ontworpen is voor stoffen onder druk.
  2. installatieleidingen: onderdelen van een leidingenstelsel die voor de verplaatsing van stoffen dienen.
  3. veiligheidsappendages: voorzieningen voor de beveiliging van drukapparatuur tegen overschrijding van de toegestane grenzen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidskleppen, knikstaven en breekplaatbeveiligingen.
  4. onder druk staande appendages: voorzieningen met een operationele functie waarvan de omhulling onder druk staat. Hierbij valt denken aan afsluiters, drukregelaars.

Wanneer een fabrikant verschillende drukapparaten integreert en assembleert tot een functioneel geheel is dit voor de richtlijn een samenstel van drukapparatuur. Dit samenstel kan bestaan uit drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages, onder druk staande appendages en sub-samenstellen van drukapparatuur.

Wanneer het soort drukapparaat bekend is, zal er een beoordeling uitgevoerd moeten worden waarbij naast het drukapparaat, het type stof (stofgroep 1 of 2), het gevaar van de stof en de fase van de stof (gas of vloeistof) een rol spelen. Om het geheel te overzien wordt vaak een overzicht gemaakt waarin alle bovenstaande gegevens worden vastgelegd. Wanneer al deze gegevens bepaald zij, moet er een beoordeling plaatsvinden. Hiervoor kunt u gebruik maken van één van de negen PED tabellen.

In de negen tabellen kan er bepaald worden welke PED categorie van toepassing is. Deze logaritmische tabellen hebben op de verticale as de druk staan en op de horizontale as het volume van het drukapparaat of de diameter van de leiding. De stofgroep en de fase bepalen in welke tabel u moet aflezen. Druk en volume of diameter bepalen in de tabel welke PED categorie het betreffende drukapparaat heeft

In het volgende overzicht zijn per drukapparaat de mogelijk van toepassing zijnde tabellen aangegeven:

 

Voor elk drukapparaat moet dus de categorie bepaald worden. Een PED categorie is eigenlijk de zwaartegroep waarbinnen het drukapparaat zich bevindt. Categorie 1 is de lichtste en categorie 4 de zwaarste variant. Voor elk drukapparaat is een categorie bepaald.  

  • Bij drukvaten zijn alle vier de categorieën een mogelijk resultaat.
  • Bij installatieleidingen en onder stuk staande appendages zijn enkel categorie I, II en III mogelijk.
  • Voor veiligheidsappendages dient minimaal de PED categorie van het beveiligde drukapparaat aangehouden te worden.
  • Voor samenstellen wordt de PED categorie bepaald door het drukapparaat met de hoogste PED categorie.

 

De categorie van het drukapparaat geeft aan met welke module de conformiteitsbeoordelingsprocedures moeten worden gevolgd.  Van deze modules zijn er 14. Dit is niet aan de hand van bepaalde berekeningen, maar dit heeft meer te maken met uw scope. De module hangt bijvoorbeeld af van of u een eenheidskeuring wilt of een typegoedkeuring en daarnaast ook of u het hele kwaliteitsmanagementsysteem m.b.t. de betrokken producten implementeert of al hebt geïmplementeerd (ISO 9001).

 

Net als bij andere CE-markeringen is de eigenaar/beheerder verantwoordelijk voor CE-markering. De module bepaalt wel de conformiteitsbeoordeling (artikel 14) en dus ook of er een Notified Body (NoBo) aangeschakeld dient te worden en wat zij moeten beoordelen. Een NoBo, als TÜV, controleert of de juiste veiligheids- en ontwerpeisen zijn gehanteerd. Daarvoor is vergaande kennis van de toegepaste technieken benodigd.

Waarom PED CE-markering?

Wilt u uw drukapparatuur op de Europese markt introduceren, dan zult u PED CE-markering moeten aanbrengen. Wanneer u voldoet aan de 2014/68/EU richtlijn, voldoet u ook aan de geldende wetgeving. Daarnaast is PED een symbool certificatie. Door dit symbool aan te brengen op uw drukapparatuur is duidelijk dat deze veilig zijn en dat het internationaal is goedgekeurd.

PED certificering via TÜV NORD

U kunt uw drukapparatuur laten toetsen volgens de PED 2014/68/EU norm door TÜV. Daarnaast kunnen we deze ook uitvoeren in overeenstemming met de AD 2000 (Duitse specifieke eisen).

Onze specialistische kennis en persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat we u gedegen kunnen begeleiden in het proces en bovendien snel kunnen acteren. Bovendien heeft onze organisatie zijn oorsprong in de drukapparatuur en met de internationale achtergrond van TÜV is er toegang tot vele kennisbronnen.

Wilt u ook aantonen dat uw drukapparatuur voldoet aan de geldende veiligheidseisen en is voor u al duidelijk welke module op uw product van toepassing is? Vraag dan een offerte voor PED CE-markering aan bij TÜV NORD. Staat u nog meer vooraan in het proces en heeft u ook begeleiding nodig bij het bepalen van de geschikte PED module, vraag dan een adviestraject bij ons aan.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525