Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn is een belangrijk onderdeel van een veilige werkvloer. Het inrichten van procedures en technische maatregelen zijn vaak de eerste stappen die genomen worden, maar hoe krijgt u veiligheid tussen de oren van uw werknemers?

Op deze pagina leggen we uit wat veiligheidsbewustzijn precies is en hoe u incidenten kunt voorkomen door het veiligheidsbewustzijn van uw werknemers te verhogen.

Wat is veiligheidsbewustzijn?

Ondanks dat veiligheidsbewustzijn een belangrijk onderdeel is van een veilige werkplek, blijft het voor velen lastig een definitie van veiligheidsbewustzijn te geven. Wat is veiligheidsbewustzijn precies?

Veiligheidsbewustzijn houdt in dat een persoon zich bewust is van de mogelijke risico’s van een bepaalde actie en deze signalen vervolgens doeltreffend om kan zetten in een alerte en bewuste reactie op deze onveilige situatie. Dit met als doel de acties op een veilige manier uit te willen voeren.

Veiligheidsbewustzijn is vaak de ontbrekende factor binnen organisaties.Veiligheidsmiddelen en processen werken immers niet als er onder werknemers geen draagvlak is voor veiligheid. Als een werknemer kiest om een veiligheidsgordel niet te gebruiken omdat dat tijd scheelt en omdat hij of zij veiligheid niet belangrijk genoeg vindt, dan zullen de genomen veiligheidsmaatregelen weinig effectief zijn.

Veiligheidsbewustzijn verhogen

Wilt u het veiligheidsbewustzijn in uw organisatie verhogen? Dan kunt u op een aantal punten actie ondernemen. Belangrijk hierbij is dat de veiligheidsmaatregelen passen bij uw werknemers en uw huidige bedrijfscultuur.

 • Zet de medewerker centraal 
  Wanneer medewerkers veiligheidsregels opgelegd krijgen, zal er onder hen weinig motivatie zijn om zich hieraan te houden. Om veiligheidsbewustzijn te verhogen dient u daarom de medewerker centraal te zetten.
  Laat medewerkers meedenken over het vergroten van veiligheid op de werkvloer. Zij bevinden zich namelijk in het midden van het proces en weten daarom mogelijk als de beste wat wel en niet werkt. Wanneer medewerkers maatregelen bovendien zelf bedenken, zullen zij zich hier ook eerder aan houden en anderen op een overtreding aanspreken.
 • Regelmatig aandacht voor veiligheid
  Veiligheidsbewustzijn verhoogt u niet binnen een week. Een enkele Veiligheid en Gezondheid (V&G) bijeenkomst is daarom niet genoeg om veiligheid op de kaart te zetten in de organisatie. Zorg dat veiligheid bespreekbaar blijft en dat het continu vers in het geheugen blijft zitten. Belangrijk is het om veilig werken plezierig te maken in plaats van een extra verplichting die van bovenaf wordt opgelegd. Maak V&G bijeenkomsten leuk, vernieuwend en interactief. Wanneer het een bijeenkomst is waar mensen naar uitkijken dan roept veilig werken op den duur een positieve associatie op.
 • Beloningen voor veilig gedrag 
  In de praktijk wordt onveilig werken vaak beter beloond dan veilig werken. Het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen kost bij aanvang extra tijd. Met een strikte deadline in het achterhoofd kunnen medewerkers veiligheidsmiddelen daarom eerder links laten liggen in verband met tijdswinst en een tevreden projectleider.
  Door veilig gedrag juist te belonen motiveert u werknemers om veiligheid voorop te stellen. Bijvoorbeeld door niet enkel de snelst afgeronde projecten te prijzen, maar ook de teams die het meest veilig hebben gewerkt in het zonnetje te zetten. Ook kunt u denken aan het uitreiken van een veiligheidsprijs, het aanbieden van een attentie of het plaatsen van een speciale vermelding op het prikbord wanneer een team een project veilig heeft afgerond. 
 • Het goede voorbeeld geven 
  Veiligheidsbewustzijn houdt enkel stand wanneer het is doordrongen in alle lagen van de organisatie. Deze transitie begint bij het topmanagement. En dat is niet alleen het zetten van een handtekening onder een nieuw beleidsvoorstel. Het topmanagement dient het belang in te zien van veiligheidsbewustzijn en hier het goede voorbeeld in te geven.

Een veiligheidscultuur in de organisatie creëren

Het opzetten van een veiligheidscultuur helpt u om op lange termijn het veiligheidsbewustzijn bij werknemers te vergroten en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het creëren van een veiligheidscultuur kost de nodige tijd en moeite, maar helpt u om de volledige potentie van uw veiligheidsmiddelen, processen en medewerkers te benutten.

 • Ondervindt wat past bij uw organisatie
  Bovenstaande technieken om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en zo een veiligheidscultuur te creëren werken niet standaard bij iedere organisatie. Iedere organisatie heeft namelijk z’n eigen cultuur en manier van werken. Wat werkt bij de ene organisatie, kan bij de ander minder effect hebben of juist averechts werken. Wilt u een veiligheidscultuur creëren in uw organisatie dan dient u dus te testen wat werkt voor uw werknemers.
 • Zorg voor een positieve sfeer
  Een optimale veiligheidscultuur betekent dat werknemers actief betrokken zijn bij het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Een belangrijk obstakel hierbij is een negatieve sfeer binnen de organisatie. Wanneer een werknemer vaak verbetersuggesties doet of andere collega’s aanspreekt op onveilig gedrag en deze persoon vervolgens als “zeurpiet” of “betweter” wordt gezien, zal deze op den duur ophouden met bijdragen aan een veilige werkomgeving.

  Als management of leidinggevende dient u dus een positieve sfeer te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en gesterkt voelen wanneer zij actief proberen bij te dragen aan een veilige werkomgeving. Heb geduld Het opzetten van een veiligheidscultuur binnen de organisatie is altijd een project van lange adem. Een bepaalde manier van werken en denken zit bij werknemers vaak zo ingebakken dat het lastig kan zijn om hier opeens vanaf te wijken. 

Wilt u veiligheidsbewustzijn verhogen? Stel uw vraag aan een veiligheidsspecialist

 • Waarom werken uw huidige veiligheidsmaatregelen niet? 
 • Hoe verhoogt u het veiligheidsbewustzijn onder werknemers? 
 • Welk certificaat kan u helpen aantonen dat uw werknemers een hoge mate veiligheidsbewustzijn hebben? 

In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV NORD krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent veiligheidsbewustzijn.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525