Certificeren voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder

Certificeren voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder

Wilt u kunnen aantonen dat u goed omgaat met veiligheid? Niet alleen door de technische aspecten in te regelen, maar juist het bewustzijn van uw mensen op een positieve manier te stimuleren? De NEN Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder helpt uw organisatie om veilig werken structureel onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur.

Graag vertellen we u wat er komt kijken bij certificering:

 • Uit welke stappen bestaat een audit voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder?
 • Wat levert de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder uw organisatie concreet op?

 

Certificeren voor een trede van de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder

Tijdens certificering wordt door auditoren beoordeeld hoe een bedrijf op de gewenste trede scoort. Dat gebeurt aan de hand van de volgende stappen:

 • Proefaudit (optioneel)
  Een proefaudit is een optioneel onderdeel van certificering voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder. Tijdens een proefaudit maakt de organisatie kennis met de auditoren en wordt de stand van zaken besproken. Op basis van de trede waar de organisatie zich voor wil laten certificeren wordt een globale inventarisatie gemaakt. Welke verandering zijn er al doorgevoerd? Waar loopt de organisatie tegenaan? Wat is de mate van implementatie? Een proefaudit helpt organisaties bij het gericht aanpakken van potentiële zwaktes voordat men start met het daadwerkelijke certificatie traject.
 • Ervaringsaudit (optioneel)
  Een ervaringsaudit kunt u zien als een generale repetitie voordat u werkelijk overgaat tot certificering. Bij een ervaringsaudit krijgt u de kans om een aantal hoofdstukken uit de norm te kiezen waarop u vervolgens door een auditor wordt beoordeeld alsof het een echte audit is.
  Dat biedt twee voordelen. Niet alleen kunt u op deze manier ervaren hoe het er tijdens een echte audit aan toe zal gaan, maar u kunt ook toetsen of uw organisatie aan bepaalde certificeringseisen voldoet.
 • Fase 1 audit
  Tijdens de eerste fase van de audit wordt beoordeeld of de organisatie al klaar is voor de fase 2 audit op de gewenste trede. Hierin worden ook aandachtsgebieden opgesteld die tijdens fase 2 extra beoordeeld dienen te worden. Tevens zal er in overleg een auditplan worden opgesteld voor de fase 2 audit met o.a. te bezoeken werkpleklocaties/ projecten, afdelingen en functionarissen. De fase 1 audit kan zowel door één als door twee auditoren uitgevoerd worden.
 • Fase 2 audit
  In de tweede fase vindt de daadwerkelijke implementatie audit plaats. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie neemt deze audit meerdere dagen in beslag. De fase 2 audit wordt altijd uitgevoerd door twee auditoren.

  Om te controleren of uw organisatie voldoet aan alle vereisten voor certificering worden tijdens de audit meerdere projecten/werklocaties bezocht en worden er interviews met medewerkers afgenomen. Zo kunnen auditoren goed bepalen hoe hoog de mate van veiligheidsbewustzijn nu daadwerkelijk is in de praktijk.

  Bij de beoordeling op een bepaalde trede, worden ook de lagere treden van de ladder beoordeeld. Bij een ambitieniveau trede 3 wordt dus ook trede 2 beoordeeld. Bij een ambitieniveau trede 4 worden dus ook treden 2 en 3 beoordeeld. Lagere treden dienen dus ook positief beoordeeld te zijn wil men gecertificeerd worden op het gewenste ambitieniveau.
  Tijdens de audit wordt — op basis van de interviews en project-/ werklocatie bezoeken— bekeken in hoeverre de organisatie voldoet aan de vereisten. Ieder bedrijfskarakteristiek heeft zijn eigen weging.

  Na de interviews en bezoeken gaan beide auditoren met elkaar in overleg en kennen aan alle bedrijfskarakteristieken een score toe. De uitkomst wordt vervolgens aan de organisatie medegedeeld. Er is dus geen sprake van afwijkingen. Indien men niet op het gewenste ambitieniveau uitkomt is het echter wel mogelijk dat een lagere trede wel behaald is.
 • De certificeringsbeslissing
  Na bekendmaking van de uitkomst stellen de auditoren een eindrapport op. Dit rapport wordt ingediend bij een onafhankelijk beoordelaar binnen de LCI.

  Nadat het rapport is gereviewd door deze onafhankelijk persoon wordt het rapport ingediend bij de certificatiebeslisser. Deze persoon beoordeelt uiteindelijk of de organisatie certificering voor een bepaalde trede ontvangt. Vervolgens wordt het certificaat aangemaakt en ontvangt de organisatie haar certificering.

  Organisaties die zijn gecertificeerd voor een bepaalde trede dienen ieder jaar een herbeoordeling te ondergaan om te toetsen of zij nog voldoen aan alle vereisten.

Wat is het voordeel van de veiligheidscultuurladder voor mijn organisatie?

Certificering voor de Veiligheidscultuurladder kan u als organisatie enkele voordelen opleveren:

 • Maak aantoonbaar dat u veiligheid zeer serieus neemt
  Door uw organisatie te laten certificeren voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder (SCL) laat u zien dat u de veiligheid van uw werknemers zeer belangrijk vindt. Certificering voor de SCL betekent dat u binnen de organisatie continu controleert of de het veiligheidsbewustzijn wel gewaarborgd blijft en verbeteringen doorvoert. 
 • Een veilige werkomgeving resulteert in minder incidenten
  Wanneer er binnen een organisatie aandacht wordt besteed aan veiligheid en werknemers bewust bijdragen aan een veiligere werkomgeving kan het aantal incidenten op de werkvloer worden teruggedrongen. Zo zorgt u ervoor dat uw werknemers veilig kunnen werken. 
 • Laat opdrachtgevers zien dat u veilig werkt en vergroot uw kans bij aanbestedingen
  Vanuit enkele opdrachtgevers wordt certificering voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder vereist of gewenst. In dit geval levert certificering u ongetwijfeld meer kans bij aanbestedingen op. Echter, ook wanneer dit geen harde eis is vanuit uw klanten kan de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder u helpen meer opdrachten binnen te halen.

  Opdrachtgevers werken liever met een partij die goed voor haar werknemers zorgt en die niet in verband wordt gebracht met incidenten. Certificering voor de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder laat zien dat u er alles aan doet om incidenten terug te dringen. 

Vraag nu uw Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder certificering aan bij TÜV NORD

Bent u klaar voor certificering voor een trede van de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder? TÜV NORD is een toegankelijke organisatie waar u terecht kunt met al uw vragen omtrent de Veiligheidsladder.

 • TÜV NORD is al jaren marktleider op het gebied van veiligheid met meer dan 1800 VCA gecertificeerde organisaties
 • Een onafhankelijke Ladder Certificerende Instelling (LCI) met een nuchtere en toegankelijke manier van certificeren
 • Competente auditoren met kennis van uw branche

Stel uw vraag over de veiligheidsladder aan onze specialist

 • Welke stappen moet u zetten om tot certificering te komen?
 • Hoe bepaalt u voor welke trede van de Veiligheidsladder u zich laat certificeren?
 • Wat kunt u verwachten van een audit?

In een vrijblijvend en verkennend gesprek met een Veiligheidsspecialist van TÜV krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent de Veiligheidsladder. Zo helpen we u weer een stap dichterbij certificering te komen.