OHSAS 18001 certificering

Beperk aantoonbaar gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie, met positief gevolgvoor u en uw medewerkers Beperk aantoonbaar gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie, met positief gevolgvoor u en uw medewerkers Beperk aantoonbaar gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie, met positief gevolgvoor u en uw medewerkers Beperk aantoonbaar gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie, met positief gevolgvoor u en uw medewerkers
Beperk aantoonbaar gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie, met positief gevolgvoor u en uw medewerkers

OHSAS staat voor Occupation Health and Safety Assessment Series. De normen OHSAS 18001 en 18002 in de serie geven invulling aan de internationale behoefte van organisaties aan een certificeerbaar managementsysteem dat gezondheids- en veiligheidsrisico’s beheersbaar maakt. Het schema gaat op korte termijn van naam wijzigen naar ISO 45001 en volgt dezelfde systematiek als ISO 9001 en ISO 14001, zodat u deze systemen op een efficiënte manier kunt integreren. Met OHSAS certificering voldoet u aan de veel voorkomende eis van opdrachtgevers en toezichthouders om aantoonbaar te maken dat uw organisatie veilig werkt en risico’s op de werkvloer systematisch probeert te beperken.

OHSAS 18001 - Certificering van uw managementsysteem voor arboveiligheid

Een managementsysteem op het gebied van arboveiligheid zorgt dat u continu gezondheids- en veiligheidsrisico’s blijft beperken, met positief gevolg voor motivatie van uw medewerkers, verzuimcijfers, de continuïteit van de organisatie en aansprakelijkheid van het bestuur van de organisatie. OHSAS certificering zorgt er vervolgens voor dat u dit ook aantoonbaar kunt maken aan uw opdrachtgevers en toezichthouders. Dit betekent niet alleen nieuwe commerciële kansen; De arbeidsinspectie (Ministerie van SZW) heeft aangegeven minder, of helemaal niet meer te controleren bij bedrijven die in het bezit zijn van een OHSAS-certificaat. Veel bedrijven in Nederland gaan voor het VCA certificaat en OHSAS 18001 wordt hier ook vaak mee vergeleken. OHSAS 18001 richt zich echter niet alleen op de uitvoerende werkzaamheden, maar op een complete systematiek. Bovendien is wet- en regelgeving voor veiligheidsrisico’s een integraal onderdeel van OHSAS 18001, in tegenstelling tot bij VCA. De werkgever is namelijk vanuit de Arbowet verplicht om een RI&E (Risicoinventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. Met OHSAS certificering vangt u dus het onderwerp in de volledige breedte af.

OHSAS 18001 certificering door TÜV NORD

Natuurlijk mag u er vanuit gaan dat als u beoordeling door TÜV NORD laat verrichten, u te maken hebt met specialisten met de juiste competenties, ervaring en een onafhankelijke rol. Wanneer u uw OHSAS certificering bij TÜV NORD onderbrengt doet u uw voordeel met onze brede kennis en ervaring op het gebied van beoordeling in duizenden jaarlijkse audits op het gebied van veiligheid bij bedrijven. Onze praktijkgerichte en nuchtere kijk op beoordelen betekent bovendien dat we vooral willen bevestigen dat uw systeem voldoet aan de eisen en niet doelgericht op zoek gaan naar tekortkomingen. Bovendien bieden we u een compleet pakket van aanvullende dienstverlening zoals certificering van ISO 9001 en ISO 14001 naast keuring van uw arbeidsmiddelen. Past OHSAS 18001 toch niet goed bij uw organisatie? Dan verzorgen we uiteraard ook graag uw VCA certificering.

Vraag direct een offerte aan voor OHSAS certificering.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525

Deel deze pagina