MENU

ATEX 153

Uit uw verdiepende RI&E of EVD heeft u geconcludeerd dat aanvullende maatregelen nodig zijn om explosiegevaar te voorkomen of beheersen. Dat doet u niet alleen op technisch vlak (dmv ATEX 114), ook organisatorisch dient u maatregelen te treffen. Dat is onder andere beschreven in de Arbowet, waarin staat dat verplicht bent een beleid te voeren om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. ATEX 153 is een sociale richtlijn die hier invulling aan geeft.

Wat is ATEX 153?

ATEX 153 beschrijft de minimale veiligheidseisen waar een risicovolle werkomgeving aan moet voldoen zodat werknemers op een veilige en gezonde manier de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Er staan voor de werkgever een aantal verplichtingen in:

 • Gevaarlijke gebieden waarin een kans bestaat op explosies moeten worden ingedeeld te worden in ATEX zones
 • Binnen deze explosiegevaarlijke gebieden moet worden aangegeven welke explosieve stoffen er aanwezig zijn en in welke hoeveelheid
 • Installaties binnen het explosiegevaarlijke gebied dienen op de juiste manier door een installatieverantwoordelijke medewerkers aangelegd, onderhouden en geïnspecteerd te worden.
 • Werkgevers dienen de medewerkers op te leiden en te certificeren, zodat zij te allen tijde veilig werken binnen gevaarlijke gebieden.

Deze verplichtingen moeten er dus voor zorgen dat voor werkomgevingen met een explosieveiligheidsrisico, de risico’s goed in kaart zijn gebracht, maatregelen zijn getroffen om het risico beheersbaar te maken en er beleid is gemaakt en toegepast om werknemers op een juiste manier te kunnen laten werken in een dergelijke omgeving. Daarmee is ATEX 153 feitelijk een concrete doorvertaling van de situatie zoals die in het EVD is vastgelegd. Het EVD beschrijft de explosierisico’s en gebieden, die u vervolgens gaat aanpakken. Welke gebieden in uw organisatie hebben een explosierisico, zijn deze goed gemarkeerd en is er een noodplan voor het geval er toch iets mis zou gaan? Door deze scenario’s voor te bereiden en maatregelen te nemen zorgt u ervoor dat u op een juiste manier beleid en processen inkleedt om explosiegevaar te beheersen.

Hoe ATEX 153 implementeren?

Op basis van de ATEX RI&E neemt u maatregelen om het explosiegevaar te beheersen. Maar gezien de vele facetten van explosiegevaar is het zaak om ervoor te zorgen dat u compleet en volledig bent. Implementatie is daarom arbeidsintensief en vereist op sommige gebieden specialistische vakkennis. Zo moet u onder andere stilstaan bij:

 • Wet- & Regelgeving
 • Gevolgen van explosies
 • Gas- en stofeigenschappen
 • Ontstekingsbronnen
 • Zone-indeling en reducerende maatregelen
 • ATEX 114 richtlijn en ‘ATEX’ markering op materieel
 • Veilig werken in zones
 • Inspectie, onderhoud en wijzigingsbeheer

Na implementatie van deze onderdelen dient u ook periodiek te evalueren en inspecteren. Zoals ook met de reguliere RI&E dient ook de ATEX RI&E of het EVD jaarlijks geëvalueerd te worden. Naast deze jaarlijkse evaluatie bestaat er een wettelijke verplichting om uw RI&E actueel te houden.

ATEX 153 bij TÜV Nederland

TÜV Nederland heeft deskundige auditoren in dienst die u kunnen helpen bij het opstellen van een ATEX 153 implementatieplan. De pragmatische aanpak zorgt ervoor dat u uw ATEX omgeving goed doordacht inricht, en ook het beleid zowel op papier als in praktijk voor alle betrokkenen duidelijk maakt. Daarnaast kan TÜV Nederland als Notified Body uw ATEX omgeving inspecteren, zodat onafhankelijk de staat van uw ATEX omgeving kan worden vastgesteld.

Meer weten of meteen aanvraag doen?

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor ATEX certificering

Martijn Juffermans
Teamleider ATEX

06 - 34 27 95 50

Stel uw vraag over
Informatie en offertes voor onafhankelijke ATEX beoordeling en ondersteuning opstellen EVD