Hoe stelt u een informatiebeveilgingsbeleid op in de zorg?

Hoe stelt u een informatiebeveilgingsbeleid op in de zorg?

De toename in digitale gegevensuitwisseling zorgt er voor dat u steeds meer te maken krijgt met informatiebeveiliging in de zorg. Bijvoorbeeld restricties rondom de toegang tot gegevens en de verwerking van gegevens. Het kan u daarom helpen om een informatiebeveiligingsbeleid voor uw organisatie op te stellen. Maar hoe organiseert u dit voor uw organisatie?

Op deze pagina geven we antwoord op de vragen:

  • Hoe voorkomt u informatiebeveiligingsrisico's in de zorg?
  • Hoe stelt u een informatiebeveiligingsbeleid op?

Hoe voorkomt u informatiebeveiligingsrisico's?

Binnen een informatiebeveiligingsbeleid spelen risico’s een grote rol. Met name voor organisaties in de zorg is het erg belangrijk stil te staan bij de risico’s rondom gegevensbescherming. Dit omdat u vaak te maken heeft met gevoelige en persoonlijke informatie van patiënten. Een datalek of hack schaadt niet alleen uw organisatie, maar kan ook mensenlevens in gevaar brengen.

Het is niet altijd voor de hand liggend waar gevaren op de loer liggen. U bent immers met de dagelijkse praktijk bezig en daardoor niet altijd bewust van de kwetsbaarheid van informatie. Juist om dit inzichtelijk te maken helpt het u om een risicoanalyse van uw zorgomgeving uit te voeren.

Er is geen vastgestelde regel hoe u het beste om kunt gaan met risico’s binnen uw zorgorganisatie, want iedere organisatie is anders. Dit maakt het soms een uitdaging en kan ervoor zorgen dat het voelt als tasten in het duister. Het belangrijkste is dat u naar uw eigen specifieke situatie kijkt en hier de risico’s identificeert. Er zijn wel handvatten die kunnen helpen bij dit proces. Zo is het raadzaam regelmatig interne audits uit te voeren. Stel tijdens interne audits de juiste vragen zodat u de status van uw specifieke situatie scherp krijgt.

U kunt zichzelf bijvoorbeeld de vraag stellen:

  • Heb ik een duidelijk beeld van welke datastromen er in mijn organisatie zijn?
  • Hoe zorg ik er vervolgens voor dat deze datastromen ook goed beveiligd zijn?

Het is belangrijk dat u niet alleen de risico´s identificeert, maar ook acties uitvoert om deze risico’s te verminderen en de resultaten hiervan vastlegt. Registreer dan ook direct alle stappen die u doorloopt ter naslag. Dit maakt het makkelijker aan te tonen wat u precies gedaan heeft. Al met al is het van belang dat u kunt laten zien wat u concreet heeft ondernomen om mogelijke gevaren te beperken. Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u altijd overwegen advies te vragen.

Hoe stelt u een informatiebeveiligingsbeleid in de zorg op?

U wilt uiteraard dat uw organisatie in de zorg voldoet aan de privacywetgeving. Maar hoe pakt u dit aan? Het opstellen van een informatiebeveilgingsbeleid helpt u om alle gegevens binnen uw organisatie op een goede manier te borgen.

Met name het identificeren van de risico’s en de maatregelen die u moet nemen om deze risico’s te beperken spelen een belangrijk rol in dit geheel. Het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid doet u door gebruik te maken van de PDCA-stappen: Plan, Do, Check, Act. Op deze pagina vertellen we welke stappen u kunt zetten om een beleid voor uw organisatie op te stellen.

Stel uw vraag over informatiebeveiliging in de zorg

  • Hoe gaat u om met privacywetgeving in de zorg?
  • Hoe zet u een informatiebeveiligingsbeleid op in de zorg?
  • Hoe voorkomt u informatiebeveiligingsrisico’s in de zorg?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe NEN 7510 certificering u kan helpen bij het opzetten van een informatiebeveiligingsbeleid in de zorg en hoe u informatiebeveiligingsrisico’s kunt voorkomen. Stel uw vraag aan een specialist:

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525