Wat is ISO 9001 certificering?

Wat is ISO 9001 certificering?

Meer klanten met ISO 9001 kwaliteitsmanagement

In vrijwel iedere sector is ISO 9001 een begrip: het is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op deze pagina leest u alles over de betekenis van ISO 9001 kwaliteitsmanagement. Ook ontdekt u de impact die het certificeren van de norm heeft op de groei van uw organisatie en de tevredenheid van uw klanten.

Wat is de betekenis van ISO 9001 Kwaliteitsmanagement?

In vrijwel iedere sector is ISO 9001 een begrip: het is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO 9001 wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO), tot stand gekomen door een samenwerking tussen organisaties wereldwijd en door de wol geverfd door toepassing in talloze bedrijven. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt u continue verbetering van kwaliteit zodat u steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.

Waarom ISO 9001?

De kracht van ISO 9001 is zichtbaar op meerdere vlakken. U werkt met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) continu aan het verbeteren van de interne organisatie, terwijl u meer nieuwe klanten aantrekt, uw omzet verhoogt en uw bestaande klanten tevreden stelt.

ISO 9001 – de voordelen van een kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie

 • Klanttevredenheid verhogen
  Met de processen die u inricht om uw kwaliteitsmanagement te verbeteren bedient u uw klanten op de best mogelijke wijze - van vervaardiging tot ondersteuning. U legt de basis voor tevreden en loyale klanten doordat u continu aan hun verwachtingen voldoet en deze zelfs kunt overstijgen.
 • Aantoonbare kwaliteit
  Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement laat u zien aan uw klanten en andere belanghebbenden dat u processen dusdanig beheerst, dat u stelselmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten kunt leveren die aan de eisen van klanten en aan relevante wet- en regelgeving voldoen.
 • Een hogere omzet
  60% van bedrijven die op een succesvolle manier ISO 9001 kwaliteitsmanagement in hun organisatie implementeren behalen een hogere omzet.
 • Kostenbesparing
  U vermindert met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Ook werkt uw organisatie efficiënter, mits u het kwaliteitsmanagementsysteem goed inricht. U bereikt meer, in minder tijd en met minder middelen.
 • Aanpassingsvermogen
  Waarom ISO 9001? De internationale norm maakt gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risicogebaseerd denken omvat. Zo bent u continu scherp op risico’s en (verbeter)kansen en speelt u in op veranderingen in de organisatie en in de markt.

Lees ook de brochure van ISO.org over de ISO 9000 kwaliteitsnormen en richtlijnen: Selection and Use of ISO 9000 family of standards.

Wat houdt ISO 9001 certificering in?

Met het behalen van een ISO 9001 certificaat, verbindt u een internationaal erkend kwaliteitscertificaat aan uw organisatie, welke door een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige instelling wordt afgegeven. Met certificering van ISO 9001 toont u aan dat uw organisatie aan eisen van uw opdrachtgevers of toezichthouders voldoet en verhoogt u de betrouwbaarheid van uw product of dienst.

ISO 9001:2015 certificering bestaat uit een driejarige cyclus van jaarlijkse audits waarbij een onafhankelijke partij als TÜV NORD vaststelt of uw organisatie aan de eisen in de norm voldoet. Wanneer na de eerste beoordeling kan worden vastgesteld dat uw organisatie aan alle eisen voldoet, wordt het internationaal erkende certificaat aan u verstrekt.

Waarom ISO 9001 certificering?

ISO 9001 is de norm bij uitstek voor kwaliteitsmanagement met internationale erkenning. Het is niet voor niets dat legio ISO 9001 gecertificeerde bedrijven u al voor gingen. Naast erkenning voor de inspanningen van uw medewerkers, maakt u met ISO 9001 certificaat kenbaar aan de buitenwereld dat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf; betrouwbare processen die leveren wat de klant verwacht en daar continu in blijven verbeteren. 

Voordelen van certificering van uw kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001

 • Beheersen en continu verbeteren
  Wanneer uw organisatie systematisch invulling geeft aan de eisen in de ISO 9001, creëert u een situatie waarin u uw bedrijfsprocessen beter kunt beheersen en verbeteren.
 • Eis vanuit opdrachtgevers
  ISO 9001 certificering ondersteunt niet alleen de betrouwbaarheid van uw processen en dus de continuïteit van het bedrijf, maar heeft ook een positieve uitwerking op uw imago en uw klanten. Opdrachtgevers willen immers zaken doen met betrouwbare leveranciers. Er zijn geen wettelijke eisen die voorschrijven dat u uw bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteitsmanagement dient te certificeren. Toch is een ISO 9001 certificaat vaak een harde eis vanuit opdrachtgevers. U loopt dus mogelijk opdrachten mis als u niet in het bezit bent van het certificaat en certificering werkt bovendien onderscheidend ten opzichte van uw concurrenten die niet in het bezit zijn van het certificaat.
 • Een ISO 9001 certificaat onder accreditatie
  Accreditatie betekent letterlijk: vertrouwen geven. Een certificatie-instelling (zoals TÜV NORD) wordt geaccrediteerd door een accreditatie-instelling. Hiermee kunt u aantonen dat uw certificaat is afgegeven door een certificatie-instelling die objectief, onafhankelijk en deskundig is en blijft, en activiteiten op basis van overeengekomen afspraken uitvoert.

  Lees meer over de waarde van een geaccrediteerd certificaat in onze blog.

 

 

Wat is er nodig voor ISO 9001 certificering?

Bekijk ons stappenplan om te bepalen hoe u komt tot ISO 9001 certificering van uw eigen managementsysteem. Met ISO 9001 training leert u hoe u invulling kunt geven aan een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

U kunt vervolgens uw kwaliteitsmanagementsysteem laten beoordelen aan de hand van een ISO 9001 audit door een onafhankelijke certificatie-instelling. U ontvangt het ISO 9001 certificaat als uw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. 

Stel uw vraag over uw stappen naar certificering van ISO 9001

 • Welke stappen moet u gaan zetten voor certificering van ISO 9001?
 • Betrekt u er wel of geen adviseur bij?
 • Hoe gaat u het regelen met planning en budget?
 • En wat staat u straks te wachten tijdens een audit?

In een verkenningsgesprek met een TÜV-specialist krijgt u alle stappen om te komen tot uw ISO 9001 certificaat haarscherp in beeld. Stel uw vraag aan een specialist.

 

 

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525