ISO 9001 certificaat aanvragen

ISO 9001 certificaat aanvragen

Uw ISO 9001 certificaat aanvragen bij TÜV NORD: onafhankelijk en betrouwbaar

Hebt u deze stap bereikt, dan weet u al lang wat ISO 9001 certificering is en wat het u kan brengen. U heeft al tijd en energie gestoken in het opzetten of verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem en hier mogelijk zelfs ons ISO 9001 certificering stappenplan voor gevolgd. U staat nu aan de vooravond van het behalen van uw ISO 9001 certificaat.

U kunt uw ISO 9001 certificering aanvragen bij een certificatie-instelling. Een externe en onafhankelijke ISO 9001 auditor zal bij u een audit uitvoeren om vast te stellen of uw systeem voldoet aan de eisen in de ISO 9001 norm. Wat kunt u verwachten?

Hoe het Eliquo Water & Energy BV. lukte meer opdrachten binnen te halen met het ISO 9001 certificaat

In deze Case Study vertellen we het succesverhaal van Eliquo Water & Energy BV en hoe het hen lukte meer opdrachten binnen te halen met het ISO 9001 certificaat.

Eliquo BV. stond voor de uitdaging kwaliteit aantoonbaar te maken en groeimogelijkheden in kaart brengt. Het behalen van het ISO 9001 certificaat hielp hen met bewijslast om kwaliteit aantoonbaar te maken en zo meer opdrachten binnen te halen. Download de case study en ontdek hoe zij het certificeringstraject samen met TÜV NORD soepel doorliepen.

Het ISO 9001 certificaat aanvragen: de externe audit

De ISO 9001 certificatie-audit

Na het aanvragen van ISO 9001 bij een certificatie-instelling, sluit u een overeenkomst af voor een certificatietraject. Nu kan de eerste audit gepland worden om het ISO 9001 certificaat te gaan behalen. Tijdens deze certificatie-audit wordt vastgesteld of uw managementsysteem voldoet aan de eisen. De certificatie-audit bestaat uit 2 fasen:

 • Fase 1: Het vooronderzoek
  Uw certificatie-instelling voert tijdens de eerste fase van de certificatie-audit een vooronderzoek uit om vast te stellen of uw organisatie gereed is voor de implementatie-audit. Tijdens het vooronderzoek wordt de planning van de implementatie-audit opgesteld.

 • Fase 2: de implementatie-audit
  Tijdens de certificatie-audit (of implementatie-audit) wordt daadwerkelijk de effectiviteit van uw kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld op basis van de eisen in de ISO 9001 norm. Tijdens de audit loopt de auditor door uw managementsysteem en documentatie heen, maar ook door het proces dat uw product of dienst doorloopt. Na afloop communiceert de externe auditor door middel van een auditrapport de formele bevindingen die tijdens de audit zijn gedaan.

  Deze bevat idealiter de constatering dat uw organisatie op alle vlakken aan de ISO 9001 eisen voldoet, maar kan ook afwijkingen bevatten als het systeem tekort schiet. Deze afwijkingen dient u eerst op te lossen alvorens het certificaat kan worden afgegeven. Waar mogelijk kan het ook zo zijn dat de auditor aandachtspunten voor uw kwaliteitsmanagementsysteem constateert.

  Lees ook over de veel voorkomende valkuilen in managementsystemen in ons Trendrapport Afwijkingen in Audits

 • De certificatie-beslissing
  Heeft uw organisatie de test doorstaan en voldoet het managementsysteem volledig aan de ISO 9001 eisen. Dan geeft de externe auditor positief advies om het ISO 9001 certificaat aan uw organisatie af te geven. Na enkele weken doorlooptijd ontvangt u het auditrapport met bevindingen en waardevolle aandachtspunten, evenals het certificaat.

Tijdens een externe audit stelt een certificatie-instelling zoals TÜV NORD vanuit een onafhankelijk perspectief vast of uw managementsysteem voldoet aan de eisen in de ISO 9001 norm.

De lengte van de audits waarin uw managementsysteem wordt beoordeeld wordt gebaseerd op uw specifieke situatie in combinatie met voorgeschreven internationale afspraken die gelden voor alle ISO/IEC 17021 geaccrediteerde certificatie-instellingen.

De lengte van de audits heeft de grootste invloed op uw investering in het behalen van het ISO 9001 certificaat wanneer u en offerte van een certificatie-instelling gaat interpreteren.
 

De ISO 9001 certificatie-cyclus

De certificatie-audit maakt onderdeel uit van een 3-jarige cyclus van jaarlijkse audits. Deze cyclus is als volgt opgebouwd.

Cyclus indien uw organisatie nog niet gecertificeerd is:

 • Jaar 1: Certificatie-audit - in 2 fasen
 • Jaar 2: Controle-audit
 • Jaar 3: Controle-audit

 

Cyclus indien uw organisatie wel al gecertificeerd is:

 • Jaar 1: Hercertificatie-audit - In 1 of 2 fasen
 • Jaar 2: Controle-audit
 • Jaar 3: Controle-audit

Iedere 3 jaar is dus sprake van een uitgebreidere hercertificatie-audit waarin uw hele managementsysteem weer onder de loep wordt genomen.

De tijdlijn van een certificatie- en hercertificatiecyclus met daarin de uit te voeren audits De tijdlijn van een certificatie- en hercertificatiecyclus met daarin de uit te voeren audits De tijdlijn van een certificatie- en hercertificatiecyclus met daarin de uit te voeren audits De tijdlijn van een certificatie- en hercertificatiecyclus met daarin de uit te voeren audits
De tijdlijn van een certificatie- en hercertificatiecyclus met daarin de uit te voeren audits

Na het aanvragen en behalen van het ISO 9001 certificaat

Gefeliciteerd, u hebt het certificaat behaald. U hebt heel wat inspanning verricht om het certificaat te behalen. Uw taak is nu vooral om te zorgen dat u het certificaat ook behoudt. Tijdens de periodieke controle-audits genoemd in de certificatie-cyclus wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld of uw managementsysteem nog aan de ISO 9001 norm voldoet.

U doet er goed aan het behalen van uw certificaat kenbaar te maken aan zowel aan klanten van uw organisatie als interne belanghebbenden. Zorg dat zowel binnen als buiten uw organisatie duidelijk is dat uw organisatie nu één van de vele ISO 9001 gecertificeerde bedrijven is.

Waarom het ISO 9001 certificaat aanvragen bij TÜV NORD?

U kunt het ISO 9001 certificaat behalen bij TÜV NORD door het aanvragen van ISO 9001 certificering. TÜV NORD staat bekend om haar praktijkgerichte, nuchtere manier van beoordelen. Wij zijn een toegankelijke organisatie waarbij u terecht kunt met al uw vragen.
 

 • Competente en ervaren auditoren met kennis van uw branche: onze competente auditoren, met ervaring in uw branche worden gericht ingezet, zodat u altijd op dezelfde golflengte zit als de auditor.
 • Certificaten onder accreditatie: TÜV NORD levert waar mogelijk enkel certificaten onder accreditatie, waarmee u kunt aantonen dat uw certificaat is afgegeven door een certificatie-instelling die objectief, onafhankelijk en deskundig is en blijft, en activiteiten op basis van overeengekomen afspraken uitvoert.
 • Korte doorlooptijd: bij ons kunt u vertrouwen op een korte doorlooptijd tussen audit en certificaat, mits er geen afwijkingen worden geconstateerd.
 • Combinatie met certificering van andere schema’s: een combinatie met certificering van andere schema’s is mogelijk, welke u kunt integreren in uw managementsysteem, zoals: ISO 14001, ISO 27001, maar ook VCA. Dit is niet alleen gemakkelijk maar ook voordelig.
 • Wij stellen niet alleen het certificaat, maar uw doelstellingen voorop: Één doel is het behalen van het certificaat. Maar het doel van uw managementsysteem is het behalen van doelstellingen! We leggen belangrijke risico’s en kansen voor uw organisatie bloot die het behalen van uw doelstellingen positief en negatief beïnvloeden.
Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525