WEEELABEX certificering | CENELEC Confirmity

Met CENELEC Confirmity voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met CENELEC Confirmity voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met CENELEC Confirmity voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met CENELEC Confirmity voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur
Met CENELEC Confirmity voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur

De "WEEE-directive", of AEEA richtlijn is een Europese geaccrediteerde richtlijn voor afval in de vorm van elektrische en elektronische apparaten, die sinds 2003 Europese wetgeving is, in 2012 is herzien en sinds 2014 verwerkt in Nederlandse wetgeving. WEEE staat voor "Waste of Electric and Electronic Equipment". De Nederlandse afkorting is "Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur". De richtlijn kwam tot stand door een samenwerking tussen producenten en verwerkers en bevat specifieke eisen voor be- en verwerkers van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur op het gebied van Kwaliteit, Milieu en (arbo)veiligheid.  Met WEEELABEX certificering voldoet uw organisatie aantoonbaar aan de wettelijke eisen door middel van het WEEELABEX certificaat.

Waarom WEEELABEX certificering?

(lees: bewijs van CENELEC Confirmity)

De herziene WEEE-richtlijn van 2012 stelt hogere eisen aan inzameldoelstellingen voor afgedankte elektrische producten en elektronica. In 2019 moet 85% van de inzameling en verwerking van alle vrijkomende ‘e-waste’ worden verantwoord. De richtlijn legt de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij de fabrikanten of distributeurs van dergelijke apparatuur. Een eis in de richtlijn is dat deze bedrijven de infrastructuur voor inzameling dusdanig inrichten dat gebruikers in particuliere huishoudens dergelijke apparatuur op zijn minst kosteloos in kunnen leveren. Dit dient vervolgens aantoonbaar te worden gemaakt door middel van een WEEELABEX certificaat. WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence) is op dit moment het enige certificeerbare initiatief waarmee u aan de verplichting kunt voldoen.

Meer informatie over de inhoudelijke eisen van WEEELABEX certificering vindt u op de website van WEEELABEX of vereniging NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten) en vanuit de Nederlandse overheid.

WEEELABEX certificering verplicht

Begin 2014 is een ministeriële regeling in werking getreden als afgeleide van de richtlijn. Deze verplicht dat bewerkers en verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Nederland vanaf 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn op basis van WEEELABEX (of Cenelec).

Daarvoor is een managementsysteem nodig op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit. Dit systeem kan ISO en/of MRF gecertificeerd zijn, maar dit hoeft niet.Ook een eigen systeem waarin alle input en output wordt vastgelegd, naast een controlesysteem voor administratie en management is toegestaan. Ook handboeken, proceduredocumenten, verbeterplannen, milieu- en veiligheidsbeleid kunnen hiervoor worden gebruikt.

Ook als u reeds ISO 9001, ISO 14001VCA of MRF keurmerk gecertificeerd bent, en actief bent in de be- en verwerking van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur, dient u zich separaat WEEELABEX certificering te laten uitvoeren.

Een verwerker met WEEELABEX certificering wordt in het Nationaal WEEE register geregistreerd als een organisatie die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Het Nationaal (W)EEE Register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).

De vakkundige professionals van TÜV NORD helpen u graag invulling geven aan WEEELABEX certificering.

Transitie WEEELABEX certificering naar CENELEC Confirmity

Bij aanvang van de verplichting tot certificering was nog sprake van WEEELABEX certificering. Inmiddels is het certificeringsproces volledig gebaseerd op onderliggende CENELEC normen/Technical Standards. Om die reden is het huidige certificaat een bewijs van CENELEC Confirmity. Alleen certificaten via de WEEELABEX organisatie uitgegeven, zijn onder accreditatie verstrekt. N.B. dit is een wettelijke eis (door derden verstrekte “certificaten”” van Confirmity zijn dit niet!).

De relevante CENELEC documenten zijn;

  • NEN-EN50625 serie m.b.t. inzameling, logistiek en verwerkingseisen van diverse AEEA stromen.
  • Indien van toepassing; NEN-EN50614 inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE; eisen aan de voorbereiding voor hergebruik van WEEE (Re-Use)
  • Optioneel certificeerbaar (geen wettelijke eis); NEN-EN50625-4; specificatie voor de inzameling en logistiek in verband met WEEE (ENG; Collection and Logistics. N.B; hierbij is er nadrukkelijk geen sprake van enige vorm van verwerking)

Waarom WEEELABEX certificering bij TÜV NORD?

Ervaar onze toegankelijke organisatie en praktijkgerichte nuchtere wijze van beoordeling tijdens de WEEELABEX certificering van uw organisatie. We beschikken over internationaal erkende vakkundigheid om certificering van WEEELABEX uit te kunnen voeren en te combineren met andere certificaten binnen uw organisatie, zodat u alles zorgeloos bij één leverancier kunt onderbrengen. Ook als uw organisatie reeds in het bezit is van een WEEELABEX certificaat kunnen we een interessante aanbieding maken voor overname na de certificatie periode.

Wilt u meer weten over WEEELABEX certificering bij TÜV NORD? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525