MENU
Met WEEELABEX certificering voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met WEEELABEX certificering voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met WEEELABEX certificering voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur Met WEEELABEX certificering voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur
Met WEEELABEX certificering voldoet u aan uw wettelijke verplichting voor verwerking van elektrische en elektronische apparatuur

De "WEEE-directive", of AEEA richtlijn is een Europese geaccrediteerde richtlijn voor afval in de vorm van elektrische en elektronische apparaten, die sinds 2003 Europese wetgeving is, in 2012 is herzien en sinds 2014 verwerkt in Nederlandse wetgeving. WEEE staat voor "Waste of Electric and Electronic Equipment". De Nederlandse afkorting is "Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur". De richtlijn kwam tot stand door een samenwerking tussen producenten en verwerkers en bevat specifieke eisen voor be- en verwerkers van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur op het gebied van Kwaliteit, Milieu en (arbo)veiligheid.  Met WEEELABEX certificering voldoet uw organisatie aantoonbaar aan de wettelijke eisen door middel van het WEEELABEX certificaat.

Waarom WEEELABEX certificering?

De herziene WEEE-richtlijn van 2012 stelt hogere eisen aan inzameldoelstellingen voor afgedankte elektrische producten en elektronica. In 2019 moet 85% van de inzameling en verwerking van alle vrijkomende ‘e-waste’ worden verantwoord. De richtlijn legt de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij de fabrikanten of distributeurs van dergelijke apparatuur. Een eis in de richtlijn is dat deze bedrijven de infrastructuur voor inzameling dusdanig inrichten dat gebruikers in particuliere huishoudens dergelijke apparatuur op zijn minst kosteloos in kunnen leveren. Dit dient vervolgens aantoonbaar te worden gemaakt door middel van een WEEELABEX certificaat. WEEELABEX (WEEE LABel of EXcellence) is op dit moment het enige certificeerbare initiatief waarmee u aan de verplichting kunt voldoen en deze zal uiteindelijk worden omgezet naar een officiële CENELEC-standaard.

Meer informatie over de inhoudelijke eisen van WEEELABEX certificering vindt u op de website van WEEELABEX of vereniging NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten).

WEEELABEX certificering verplicht

Begin 2014 is een ministeriële regeling in werking getreden als afgeleide van de richtlijn. Deze verplicht dat bewerkers en verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Nederland vanaf 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn op basis van WEEELABEX (of Cenelec).

Daarvoor is een managementsysteem nodig op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit. Dit systeem kan ISO gecertificeerd zijn, maar dit hoeft niet.Ook een eigen systeem waarin alle input en output wordt vastgelegd, naast een controlesysteem voor administratie en management is toegestaan. Ook handboeken, proceduredocumenten, verbeterplannen, milieu- en veiligheidsbeleid kunnen hiervoor worden gebruikt.

Ook als u reeds ISO 9001, ISO 14001VCA of MRF keurmerk gecertificeerd bent, en actief bent in de be- en verwerking van afgedankt elektrische en elektronische apparatuur, dient u zich separaat WEEELABEX certificering te laten uitvoeren.

Een verwerker met WEEELABEX certificering wordt in het Nationaal WEEE register geregistreerd als een organisatie die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Het Nationaal (W)EEE Register is aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn).

De vakkundige professionals van TÜV Nederland helpen u graag invulling geven aan WEEELABEX certificering.

Waarom WEEELABEX certificering bij TÜV Nederland?

Ervaar onze toegankelijke organisatie en praktijkgerichte nuchtere wijze van beoordeling tijdens de WEEELABEX certificering van uw organisatie. We beschikken over internationaal erkende vakkundigheid om certificering van WEEELABEX uit te kunnen voeren en combineren met andere certificaten binnen uw organisatie, zodat u alles zorgeloos bij één leverancier kunt onderbrengen. Ook als uw organisatie reeds in het bezit is van een WEEELABEX certificaat kunnen we een interessante aanbieding maken voor overname na de certificatie periode.

Wilt u meer weten over WEEELABEX certificering bij TÜV Nederland? Neemt u dan contact met ons op.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina