Wat is een machine keuring?

Wat is een machine keuring?

Voorkom machine stilstand door onzichtbare gebreken

Machines die stilstaan leveren niets op. Sterker nog, ze kosten u alleen maar geld. En dit allemaal omdat de veiligheid van de machine mogelijk niet goed (genoeg) op orde is. U kunt dit voorkomen door het regelmatig en tijdig laten keuren van uw machines.

Op deze pagina gaan we in op de machine keuring:

 • Hoe gaat een keuring van machines precies in zijn werk?
 • Kunt u machines zelf keuren?
 • Welke type keuring heeft u nodig?

Machine keuring: hoe werkt het?

Een keuring helpt u om de veiligheid van arbeidsmiddelen en machines te waarborgen. Het helpt u om kwaliteit uit te stralen naar de buitenwereld waardoor u als betrouwbare partner wordt gezien.

Om deze kwaliteit waar te maken, wordt een keuring altijd door een deskundig persoon vervult. Dit kan een teamlid uit de technische dienst zijn die is opgeleid tot keurmeester. Maar ook een keurmeester van een geaccrediteerde keuringsinstantie.

De keurmeester keurt machines op twee manieren. Middels een visuele inspectie en middels een meting met gewichten. De keurmeester kijkt, aan de hand van documentatie van de fabrikant, of hij afwijkingen van de norm signaleert (hoe de machine zou moeten functioneren). Machines worden op drie belangrijke punten beoordeeld. Deze punten lopen als een rode draad door de keuring heen:

Ook wordt er gekeken naar tekenen van:

 • Slijtage
 • Schade
 • Verkeerd gebruik

Tijdens een keuring wordt aandacht besteed aan de veranderingen die ontstaan door gebruik, zoals slijtage en veroudering. Bij sommige machines worden ook de elementen die de veiligheid kunnen beïnvloeden, getest op functionaliteit met behulp van een of meerdere proeflasten (gewichten).

Voor wie is een keuring van machines geschikt?

Een keuring van machines is geschikt voor elke organisatie dat werkt met arbeidsmiddelen en machines, of deze verhuurt. Het is geschikt voor bedrijven die zeker willen zijn van hun zaak en geen risico’s willen nemen op gebied van veiligheid en/of uitval van machines.

Houdt u de verantwoordelijkheid van een deskundige keuring liever buiten de deur? En wilt u met uw bedrijf aantoonbare kwaliteit uitstralen? Dan is het betrekken van een onafhankelijke en deskundige partner wellicht een goede optie voor u.

Wat is het verschil tussen onderhoud en keuring?

Een onderhoudsmonteur kijkt met name of de machine nog functioneert naar behoeven. Terwijl een inspecteur kijkt naar de gevaren die zich mogelijk voor kunnen doen. De keuring is gericht op risico’s en is objectief, in tegenstelling tot het onderhoud waarbij er aan een machine wordt gesleuteld.

Welke keuringen van machines zijn er allemaal?

We kennen over het algemeen twee soorten keuringen:

 • De eerste keuring (EG-type)
 • De periodieke keuring

De EG-type keuring
De EG-typekeuring wordt uitgevoerd wanneer een machine voor het eerst in gebruik wordt genomen. In deze fase dient de machine al CE gekeurd te zijn. Ook dient hij voorzien te zijn van een CE-typeplaatje en CE-verklaring van overeenstemming.

Een CE-typeplaatje is als het ware een conformiteitsaanduiding dat op de machine wordt aangebracht. Zonder deze goedkeuring mag de machine niet in de verkoop. De CE-verklaring is een document waarmee de Fabrikant verklaart te voldoen aan de machinerichtlijn.

De periodieke keuring 
Tijdens de periodieke keuring worden de veranderingen die tijdens het gebruik zijn ontstaan geïnspecteerd. Daarnaast wordt gekeken, met behulp van de documenten van de Fabrikant, of er geen ingrijpende wijzigingen of modificaties zijn uitgevoerd. De periodieke keuring wordt met een vooraf bepaalde frequentie uitgevoerd, dit betreft over het algemeen één keer per jaar.

Wijzigingen en modificaties
Wees u ervan bewust dat een ingrijpende wijziging of modificatie aan uw machine gevolgen heeft voor de CE-markering en uw rol als afnemer. De CE-markering kan na wijziging zijn geldigheid verliezen waardoor deze opnieuw aangebracht moet worden. Alleen is dit nu uw verantwoordelijkheid. U bent vanaf dat moment de eigenaar van de machine waardoor u de verantwoordelijkheid draagt om ook aan de eisen uit de Machinerichtlijn te voldoen.

Hoe gaat u efficiënt om met machine keuringen?

Om te voorkomen dat uw machines tijdens keuring te lang stilstaan, kunt u het onderhoud combineren met keuringen. Hierbij kan het behulpzaam zijn om al uw onderhoudsgegevens in een systeem te loggen, zodat u de planning van onderhoud en keuring met elkaar kunt afstemmen. Ook kunt u de keuring op vaste momenten laten plaatsvinden zodat er een routine ontstaat en efficiënt kan worden gewerkt. Daarnaast ontvangt u in de meeste gevallen ook een herinnering van de keurmeester dat uw keuring op de planning staat.

Stel uw vraag over het keuren van machines

 • Hoe zorgt u dat u keuringen efficiënt inplant?
 • Hoe voorkomt u dat uw machines stilstaan tijdens keuring?
 • Hoe helpt een keuring u bij een veilige werkomgeving?

In een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten krijgt u een scherper beeld bij wat er komt kijken bij een keuring en helpen zij u het ideale moment voor de keuring te bepalen: