Fabrikanten van Machines: De CE-markering aanbrengen

Fabrikanten van Machines: De CE-markering aanbrengen

Uw machines veilig op de Nederlandse en Europese markt

Bent u Fabrikant van machines en wilt u deze op de Nederlandse of Europese markt brengen? Dan dient u uw machine te voorzien van de CE-markering en rekening te houden met de lokaal geldende wetgeving. In Nederland is dit het Warenwetbesluit Machines. Wat betekent de CE-markering en hoe brengt u deze aan? Dit vertellen we op deze pagina.

Een CE-markering helpt u om:

  • Te voldoen aan de wettelijke eisen rondom veiligheid, gezondheid en milieu
  • De Europese markt te betreden met uw machine
  • De veiligheid van uw ontworpen machines aantoonbaar te maken

Wat is de betekenis van CE-markering?

CE staat voor "Conformité Européenne". Het merkteken geeft aan dat een product aan de eisen in de Europese richtlijnen voldoet. Het doel van CE-markering is het bevorderen van vrije handel in veilige producten in EER-lidstaten. 

Hoe voldoet u aan de CE-markering richtlijn?

De CE-normering heeft betrekking op wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. Wanneer uw product een CE-markering draagt voldoet u aan de CE-markering richtlijn. Dit geeft het product toegang tot de Europese (en Nederlandse) markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

Is de CE-markering verplicht?

Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering.

U mag producten echter pas vermarkten wanneer met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat deze aan de richtlijn voldoet. De Fabrikant of importeur verklaart vervolgens met een EG-verklaring van overeenstemming dat het product aan de eisen voldoet en kan vervolgens het CE-merkteken op het product aanbrengen.

CE-markering is dus een vorm van zelf certificering door de Fabrikant of importeur. Het wordt echter productcertificering genoemd zodra er grotere risico’s zijn op een bepaalde categorie producten. Daarom is een typegoedkeuring door een aangewezen instelling (Notified Body) nodig op basis van specifieke technische normen. Het is de verantwoordelijkheid van de Fabrikant of importeur om vast te stellen of dit nodig is.

CE-markering stappenplan voor Machines

Een certificatietraject voor de CE-markering bestaat uit twee hoofdelementen. Zowel het ontwerp als de machine zelf wordt gecontroleerd en geinspecteerd. Om een idee te krijgen wat er precies gebeurt tijdens een keuring, benoemen we de stappen die een inspecteur doorloopt tijdens de keuring.

Controle ontwerp machine aan de hand van het technisch dossier:

Stap 1 De algemene beschrijving
Stap 2Risicobeoordelingen
Stap 3Toegepaste geharmoniseerde normen
Stap 4Tekeningen, berekeningen van sterkte en stabiliteit
Stap 5 Schema’s (elektrisch, hydraulisch)
Stap 6Analyse veiligheidsfuncties
Stap 7Fabrikantverklaringen en certificaten van veiligheid gerelateerde onderdelen
Stap 8Handleiding (inleiding, onderhoud, inspectie en gebruik)
Stap 9Inbouwverklaring van eventuele niet voltooide machines
Stap 10Gebruiksaanwijzing, deze moet minimaal bevatten de punten uit 1, §1.7.4

Inspectie van de gefabriceerde machine:

Stap 1Verificatie overeenkomst ontwerp en praktijk
Stap 2Verificatie van werking veiligheidsfuncties
Stap 3 Controle van markeringen en afscherming
Stap 4 Testen van overlast
Stap 5Mechanische testen
Stap 6Bepaling van kritische eigenschappen (dimensies, druk, snelheid, …)
Stap 7Stoptijden van veiligheidsfuncties

 

 

CE-markering bij TÜV NORD

Wij zijn in het bezit van een aanwijzing vanuit de Europese Unie voor de machinerichtlijn, richtlijn liften en bouwproductenverordening, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. TÜV NORD test, inspecteert of certificeert gedefinieerde aspecten van het product en bedrijfsprocessen en geeft daar uiteindelijk een testrapport, inspectierapport en/of certificaat op af.

Stel uw vraag over CE-markering voor uw machines

Onze TÜV NORD specialisten helpen u graag met vragen over de CE-markering rondom de fabricage van machines, arbeidsmiddelen en andere bouwproducten en staalconstructies: