SCIOS Scope 8 inspectie: Elektrische installaties

Een SCIOS scope 8 inspectie focust zich op de persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarbij kijkt onze TÜV inspecteur naar de veiligheid van uw medewerkers. Een positief inspectierapport dient als bewijs waarmee u aantoont dat uw elektrische installaties voldoen aan veiligheidseisen die een verzekering vaak verplicht stelt. Het rapport dat de TÜV inspecteur voor u opstelt geeft u inzicht in de veiligheid van uw elektrische installaties en potentiele risico’s. Deze inspectie vindt gemiddeld elke 3 tot 5 jaar plaats.

Waarom op SCIOS Scope 8 keuren?

Om een verzekering af te kunnen sluiten verplichten verzekeraars geregeld dat uw installaties gekeurd worden volgens de SCIOS Scope 8. Daarnaast vraagt de Arbowet naar een dergelijke periodieke keuring en de NEN 3140 norm is hier een toegestane inspectievorm voor. Door periodiek een SCIOS Scope 8 inspectie uit te laten voeren houdt u grip op uw elektrische installaties en de persoonlijke veiligheid van diens gebruikers. Ook geeft een TÜV rapport inzicht in de risico’s van de installatie, zodat uw bedrijf deze kan minimaliseren.

*Het verschil tussen SCIOS en NEN 3140

NEN 3140 bestaat uit twee delen qua keuringen. Eén deel gaat over de vaste elektrische installatie en het andere deel over de elektrische arbeidsmiddelen. Terwijl bij SCIOS daarvoor twee verschillende scopes zijn (8 en 9). Ook is NEN 3140 een procedure norm voor het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen

Hoe verloopt een SCIOS Scope 8 inspectie?

Bij een SCIOS Scope 8 inspectie komt een van onze TÜV experts bij uw bedrijf langs om te beoordelen of uw installaties veilig en verantwoord gebruikt wordt. Op basis van deze inspectie schrijft onze expert een rapport dat u inzicht geeft over de persoonlijke veiligheid omtrent uw elektrische installatie. Een positief SCIOS Scope 8 rapport is een geaccepteerde manier om aan te tonen dat u uw wettelijke zorgplicht volgens de Arbowet naleeft. 

Stel uw vraag over SCIOS Scope 8 inspecties

Wilt u een SCIOS Scope 8 inspectie aanvragen? Uw aanvraag via het onderstaande formulier wordt zo snel mogelijk behandeld, waarbij we met u contact opnemen. Ook helpen we u via het onderstaande formulier graag verder met eventuele andere vragen. 

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installaties Kees Boks
Technisch Manager E-inspecties