SCIOS Scope 8 inspectie: Elektrische installaties

SCIOS Scope 8

Een SCIOS scope 8 inspectie focust zich op de persoonlijke veiligheid bij elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarbij kijkt onze TÜV inspecteur naar de veiligheid van jouw medewerkers. Een positief inspectierapport dient als bewijs waarmee  je aantoont dat jouw elektrische installaties voldoen aan veiligheidseisen die een verzekering vaak verplicht stelt. Het rapport dat de TÜV inspecteur voor je opstelt geeft je inzicht in de veiligheid van jouw elektrische installaties en potentiele risico’s. Deze inspectie vindt gemiddeld elke 3 tot 5 jaar plaats.

Waarom op SCIOS Scope 8 keuren?

Om een verzekering af te kunnen sluiten verplichten verzekeraars geregeld dat jouw installaties gekeurd worden volgens de SCIOS Scope 8. Daarnaast vraagt de Arbowet naar een dergelijke periodieke keuring en de NEN 3140 norm is hier een toegestane inspectievorm voor. Door periodiek een SCIOS Scope 8 inspectie uit te laten voeren houdt je grip op jouw elektrische installaties en de persoonlijke veiligheid van diens gebruikers. Ook geeft een TÜV rapport inzicht in de risico’s van de installatie, zodat jouw bedrijf deze kan minimaliseren.

*Het verschil tussen SCIOS en NEN 3140

NEN 3140 bestaat uit twee delen qua keuringen. Eén deel gaat over de vaste elektrische installatie en het andere deel over de elektrische arbeidsmiddelen. Terwijl bij SCIOS daarvoor twee verschillende scopes zijn (8 en 9). Ook is NEN 3140 een procedure norm voor het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen

 

Hoe verloopt een SCIOS Scope 8 inspectie?

Bij een SCIOS Scope 8 inspectie komt een van onze TÜV experts bij jouw bedrijf langs om te beoordelen of jouw installaties veilig en verantwoord gebruikt wordt. Op basis van deze inspectie schrijft onze expert een rapport dat je inzicht geeft over de persoonlijke veiligheid omtrent jouw elektrische installatie. Een positief SCIOS Scope 8 rapport is een geaccepteerde manier om aan te tonen dat je jouw wettelijke zorgplicht volgens de Arbowet naleeft. 

 

 

SCOPE 8

Een SCIOS Scope 8 inspectie, die elke 3 tot 5 jaar plaatsvindt, beoordeelt de veiligheid van elektrische installaties om te voldoen aan verzekerings- en Arbowetvereisten, met een TÜV rapport over persoonlijke veiligheid en risico's.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een bericht!
Neem direct contact op met onze specialist via