Keuring elektrische gereedschappen

Vanuit de Arbo Wetgeving moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Hierbij kunt u niet alleen denken aan het keuren van uw vaste installaties, ook periodieke inspecties van arbeidsmiddelen kunnen een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen. Bij elektrische arbeidsmiddelen kunt u denken aan boormachines, compressoren, haspels, koffieapparaten, printers en verlengsnoeren. TÜV NORD kan deze keuring voor elektrische gereedschappen voor u uitvoeren.

Wat houdt een periodieke e-inspectie van gereedschappen in?

Een keuring van elektrische gereedschappen wordt op basis van NEN 3140 uitgevoerd. In deze norm staan de minimale veiligheidseisen voor deze arbeidsmiddelen, maar ook hoe personen geïnstrueerd moeten worden.

Een periodieke keuring houdt in dat een bekwame inspecteur een visuele inspectie doet, verschillende metingen verricht en een aantal beproevingen doet. Tijdens deze inspectie wordt er onder andere gecontroleerd op beschadigingen, het in orde zijn van aansluitsnoeren, de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken en of de veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld beschermkappen.

Tijdens en na de inspectie wordt er een rapport opgesteld met alles wat er geconstateerd is. Zo heeft de opdrachtgever direct inzicht in de eventuele tekortkomingen. 

Waarom een keuring van elektrische gereedschappen?

Door periodiek uw elektrische gereedschappen te laten keuren neemt u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw personeel. Bovendien zorgen de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen ook voor signalering. U komt vroegtijdig achter mogelijke risico’s en kunt deze dan oplossen. Zo verhoogt u de levensduur van uw apparatuur, maar brengt u vooral de continuïteit van uw proces niet in gevaar.

Daarnaast eist de verzekeraar steeds vaker een E-inspectie voordat u een verzekering kunt afsluiten. Ze willen zeker weten dat alles is afgedekt en gedaan is om schade te voorkomen.

Waarom bij TÜV NORD

Onze bekwame inspecteurs hebben ruime ervaring en up-to-date kennis door diverse externe cursussen van gerenommeerde instellingen.

  • Door de veelzijdigheid aan diensteverlening binnen TÜV NORD is het mogelijk om u te voorzien in een compleet plaatje van inspecties, zowel op elektrische gebied als daarbuiten. Maar dat niet alleen, ook de veiligheidsnormen als VCA en Safety Culture Ladder, zitten in ons dienstenpakket.
  • De scope en werkzaamheden worden door ons vooraf vastgelegd in een inspectieplan. Hiermee is het voor u en ons op voorhand duidelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd en voorkomen we gezamenlijk verwarring achteraf. Daarnaast informeren we u zodra een volgende periodieke inspectie op de planning staat.
  • Afwijkingen worden consequent getoetst aan de norm. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk aan u gecommuniceerd, zodat u weet waar u wijzigingen moet doorvoeren. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden door ons direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier zodat er meteen actie kan worden ondernomen.

Wij garanderen een deskundig en objectief oordeel over de gekeurde installaties of arbeidsmiddelen.

Stel uw vraag over periodieke e-inspecties van gereedschappen

Wilt u meer informatie over hoe TÜV NORD u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische gereedschappen of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installatiesKees Boks
Technisch Manager E-inspecties

Tel.: 0499 - 339 500