Periodieke keuring vaste installaties

Vanuit de Arbo Wetgeving moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Periodieke inspecties van uw elektrische installaties kunnen een goed hulpmiddel zijn om dit te waarborgen. TÜV NORD  kan deze keuring voor u uitvoeren.

Wat houdt een periodieke e-inspectie in?

Een periodieke inspectie van elektrische installaties wordt op basis van de NEN3140 uitgevoerd. Maar een NEN 3140 keuring kan alleen plaatsvinden als er een Installatie Verantwoordelijke (IV’er) aanwezig zijn. Is die niet aanwezig, dan wordt de inspectie conform NEN 1010 Hoofdstuk 62 uitgevoerd. De NEN 3140 is een procedurele norm voor de bedrijfsvoering met betrekking tot laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen/gereedschappen. In de norm staan de minimale eisen voor de bedrijfsvoering van deze middelen, maar er staat ook hoe personen geïnstrueerd moeten worden.

Een periodieke keuring houdt in dat een bekwame inspecteur een visuele inspectie doet, verschillende metingen en een aantal beproevingen verricht. Zo controleert de inspecteur op beschadigingen, of aansluitingen correct zijn, er geen risico’s zijn op elektrocutie, of de aardlekbeveiligingen juist werken, of er geen vervuiling is en of de installatie voldoet aan de huidige eisen met betrekking tot veiligheid. Vervolgens wordt er een rapport opgesteld met alles wat er is geconstateerd. Zo heeft de opdrachtgever direct inzicht in de eventuele tekortkomingen.  

Waarom een keuring van elektrische installaties?

Door periodiek uw elektrische installaties te laten inspecteren neemt u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw personeel. Bovendien zorgen de periodieke inspecties ook voor signalering. U komt vroegtijdig achter mogelijke risico’s en kunt deze dan oplossen. Zo verhoogt u de levensduur van uw apparatuur, maar brengt u vooral de continuïteit van uw proces niet in gevaar.

Daarnaast eist de verzekeraar steeds vaker een periodieke inspectie voordat u een verzekering kunt afsluiten. Ze willen zeker weten dat alles is afgedekt en gedaan is om schade te voorkomen.

Waarom bij TÜV NORD

Onze vakbekwame inspecteurs hebben ruime ervaring en up-to-date kennis door diverse externe cursussen van gerenommeerde instellingen.

  • Als TÜV NORD zijn we geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor periodieke NEN 3140/NEN 1010 inspecties. 
  • Onze inspecteurs keuren, zonder uitzondering, duidelijk vanuit alle eisen uit de norm. Een voorbeeld is dat wij alleen een NEN 3140 keuring doen als er vanuit de klant een Installatie Verantwoordelijke (IV’er) aanwezig is. De aanwezigheid van een IV’er is verplicht vanuit de norm NEN 3140, maar wordt nog wel eens overgeslagen. Anders wordt een NEN 1010 Hoofdstuk 62 inspectie uitgevoerd.
  • Scope en werkzaamheden worden vooraf vastgelegd in een inspectieplan. Hiermee is het voor u en ons op voorhand duidelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd en voorkomen we gezamenlijk verwarring achteraf.
  • Afwijkingen worden consequent getoetst aan de norm. In het rapport worden deze afwijkingen duidelijk en overzichtelijk aan u gecommuniceerd, zodat u weet waar u wijzigingen moet doorvoeren. Situaties met acuut gevaar voor de veiligheid worden door ons direct gemeld bij de opdrachtgever via een afwijkingsformulier zodat er meteen actie kan worden ondernomen.
  • Wij garanderen een deskundig en objectief oordeel over de gekeurde installaties of arbeidsmiddelen.

Bovendien kunnen we dankzij onze brede dienstverlening u een totaalpakket aanbieden met betrekking tot elektrische inspecties, maar zeker ook andersoortige inspecties (denk aan kranen, liften etc.) en kwaliteitssystemen (VCA, Safety Culture ladder, ISO 9001 etc.).

 

Stel uw vraag over periodieke e-inspecties

Wilt u meer informatie over hoe TÜV NORD u kan helpen met de veiligheid van uw elektrische installatie of een keuring aanvragen? Neemt u dan contact met ons op.

Stel uw vraag over

Keuring of inspectie van elektrische installaties

Informatie en offertes voor inspecties elektrische installatiesKees Boks
Technisch Manager E-inspecties

Tel.: 0499 - 339 500