CE-markering elektronica

Bent u leverancier van elektrische of elektronische producten, of verwerkt u elektronica in uw product en wilt u dit product op de Europese markt brengen? Dan zult u moeten voldoen aan  CE-markering. Als fabrikant/importeur is dat uw eerste verantwoordelijkheid. TÜV NORD kan u hierin voorzien.

Wat houdt de CE-markering voor elektronica in?

Voor  het aanbrengen van CE-markering op uw product (denk hierbij niet alleen aan consumentenproducten, maar ook in de Manufacturing Technology, bijvoorbeeld aan productiemachines) moet u weten welke norm van toepassing is. Voor elektronica zijn er diverse normen, waaronder:

 

IEC 60529

De norm gaat over de beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel. Middels een IP-codering (International Protection Rating/ Ingress Protection) wordt aangeduid wat de mate van veiligheid van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur is tegen eigen schade door gebruik in ‘vijandige omgevingen’ (omgevingen met bepaalde mate van verwachte stof en/of water blootstelling) en eventueel gevaar voor de gebruiker van de elektrische apparaten. Deze IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de EN 60529 norm en daarbij breng je uiteindelijk twee cijfers aan op het product die iets over de beschermingsgraad zeggen:

  • Het eerste cijfer: De beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen
  • Het tweede cijfer: Beschermingsgraad tegen vocht

Bijvoorbeeld een apparaat met een IP 55 aanduiding is stofbestending en plensdicht.

 

EMC-richtlijn

Deze Europese richtlijn (2014/35/EU) is bedoeld om regelgeving te implementeren met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Het doel van de EMC-richtlijn (ElektroMagnetische Compatibiliteit richtlijn) is het onder controle houden van alle invloeden die elektrische apparatuur op elkaar hebben. Het begrenst elektromagnetische emissies van een apparaat, zodat bij normaal gebruik een apparaat bijvoorbeeld geen storing geeft op radio- en telecommunicatieapparatuur en andere apparatuur. Ook gaat de richtlijn over de immuniteit van een apparaat zelf, zodat deze zelf ook storingen buiten de deur houdt. In Nederland is de EMC-richtlijn ondergebracht in hoofdstuk 10 van de Telecommunicatiewet en het besluit en de regeling Elektromagnetische compatibiliteit.

 

Laagspanningsrichtlijn  2014/53/EU

De 2014/53/EU Richtlijn (CE-markering voor radioapparatuur) gaat over alle apparatuur met een ingebouwde zender of ontvanger die gebruik maakt van het radiospectrum. Denk hierbij aan radio’s, tv’s, mobiele telefoons etc. Deze richtlijn moet erop toezien dat apparatuur voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en geen storingen veroorzaak op andere apparatuur.

 

Mark of Conformity

Naast het voldoen aan de norm, bent u ook verplicht om een Mark of Conformity aan te brengen bij uw product. Hierin verklaart u dat het product aan de wettelijke eisen voldoet.

Waarom CE-certificering?

Een fabrikant of importeur die CE-markering aanbrengt op zijn elektrische of elektronische apparatuur verklaart dat zijn product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet van de relevante Europese richtlijnen.

Het is een verplichting om deze markering aan te brengen. Anders mag u niet uw product verhandelen in de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

CE-markering elektronica via TÜV NORD

U kunt uw elektronische en elektrische apparatuur laten toetsen door TÜV NORD. TÜV NORD heeft vanuit de Europese Unie een aanwijzing voor de genoemde normen, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Vaak is het bovendien ook handig om voor ISO 9001 te certificeren, aangezien het handvaten biedt om gestructureerd en op basis van risico’s te werk te gaan. Wanneer u hier nog geen certificaat voor heeft kunt u hier TÜV NORD voor inschakelen.

Wilt u ook aantonen dat uw product voldoet aan de geldende veiligheids- en gezondheidseisen? Vraag dan een offerte voor CE-markering aan bij TÜV NORD.

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525