MENU

Bent u leverancier van apparaten en beveiligingssystemen bedoelt voor plekken met stof- of gasexplosiegevaar, en wilt u dit product op de Europese markt brengen? Dan zult u moeten voldoen aan  CE-markering met Ex merking. Daarnaast kan het zo zijn dat u te maken heeft met zoneringsproblematiek en dat u op basis van EVD (Explosie Veiligheids Document) documenten een interne evaluatie en plan moet hebben voor bescherming van arbeidsplaatsen en medewerkers. TÜV kan u hierbij helpen.

Wat houdt de ATEX-richtlijn in?

De ATEX richtlijn is afgeleid van het Franse ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen met betrekking tot explosiegevaar. Waaronder ook een productrichtlijn 2014/34/EU (ATEX 114, voorheen ATEX 95). Dit is de richtlijn voor apparaten (elektrische en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plekken waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. In Nederland is deze ATEX norm onderdeel van het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel. Daarin staan de algemene veiligheidsdoelen. In Europese en internationale normen zijn de specifieke eisen opgenomen (EN-IEC 60079 bijvoorbeeld).

 

Wanneer het materieel explosieveilig is bevonden volgens ATEX 114, moet het voorzien worden van een Epsilon x logo in een regelmatig zeskant, vaak met een gele achtergrond. De ATEX 114 resulteert in een CE-markering en vaak moet hiervoor een Notified Body worden aangeschakeld, zoals TÜV

 

Daarnaast is het belangrijk te voldoen aan de richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999. Deze richtlijn betreft minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Complexe documenten en analyses zijn nodig waarbij TÜV deze kan inspecteren en voorzien van afwijkingsberichten of verbeterpunten. Inspectie van de locatie hoort daar ook bij en er daarbij ook veel aandacht op de HAZOP/Risico-inventarisaties.

Waarom ATEX-certificering?

Een fabrikant of importeur die CE-markering aanbrengt op apparatuur verklaart dat zijn product aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoet van de relevante Europese richtlijnen.

 

Het is een verplichting om deze markering aan te brengen. Anders mag u niet uw product verhandelen in de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije.

 

Een review van de EVD (Explosie Veiligheids Document) documenten door TÜV geeft u een stuk bevestiging doordat een tweede paar (vreemde) ogen uw organisatie en opzet op scherp heeft gezet. Mogelijk geeft dit tweede paar ogen nog toevoegingen die u over het hoofd heeft gezien. Een kleine logistieke wijziging kan immers soms grote gevolgen hebben. Onze experts kunnen u daarbij ondersteunen van review, inspectie tot toetsing van het EVD document. Voor het opzetten en schrijven van EVD kunt u onze expertise ook gebruiken echter zullen wij dat geen beoordeling mogen afgeven.

 

CE-markering ATEX via TÜV Nederland

U kunt uw apparaten en beveiligingssystemen bedoelt voor plekken met stof- of gasexplosiegevaar laten toetsen door TÜV Nederland. TÜV Nederland heeft vanuit de Europese Unie een aanwijzing voor de genoemde normen, zodat we conformiteitsbeoordeling in het kader van productcertificering kunnen uitvoeren. Vaak is het bovendien ook handig om voor ISO 9001 te certificeren, aangezien het handvaten biedt om gestructureerd en op basis van risico’s te werk te gaan. Wanneer u hier nog geen certificaat voor heeft kunt u hier TÜV Nederland voor inschakelen.

 

Wilt u ook aantonen dat uw bedrijfsplan, EVD documenten actueel zijn en getoetst worden? Waarmee u aantoont dat uw product voldoet aan de geldende veiligheids- en gezondheidseisen? Vraag dan een offerte voor aan bij TÜV Nederland.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor CE-markering en productcertificering

André Piers, Manager CE-Projects

André Piers
Manager CE/Projects

0499 - 339 500

Stel uw vraag over
Informatie en offertes voor onafhankelijke beoordeling bij productcertificering en CE-markering