MENU

HKZ certificaat

  1. Certificaten & Keurmerken
  2. HKZ certificaat

De overheid stuurt er op aan dat een groter aandeel van het zorgproces in de eerstelijnszorg plaats vindt. Daarnaast is vanuit zorgverzekeraars en cliënten een groeiende behoefte om betrouwbaarheid, cliëntveiligheid en kwaliteitszorg in het hele proces inzichtelijk te maken. Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), onderdeel van NEN, heeft voor de eerstelijnszorg een brede reeks van HKZ normen opgesteld om die betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit inzichtelijk te maken. Voor vrijwel elk specialisme in de eerstelijnszorg is wel een HKZ keurmerk beschikbaar en daarnaast ook nog voor het thema patiënt-/clïentveiligheid om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van het ministerie van VWS. Dit thema is bepaalde gevallen echter al in HKZ normen geïntegreerd. Uw organisatie behaalt het HKZ certificaat als een certificerende instelling tijdens een HKZ audit vaststelt dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen in de norm.

Ook voor uw specialisme is er een HKZ certificaat

HKZ Apotheek

HKZ Kleine organisaties

HKZ Fysiotherapie

HKZ Gehandicaptenzorg

HKZ GGZ

HKZ Jeugdzorg

HKZ Kraamzorg

HKZ Revalidatie

HKZ Zorgboerderijen

HKZ Thuiszorg

HKZ Tandartsprakijk

De normen achter het HKZ certificaat

De inhoud van de normen zorgt voor een maatstaf voor kwaliteitszorg in de branche. Met onafhankelijke beoordeling door een organisatie zoals TÜV Nederland kan worden vastgesteld of een organisatie aan de criteria voldoet. De meeste HKZ certificatieschema's hanteren de aanpak van de ISO 9001-norm voor kwaliteitszorg. Met een HKZ training leert u hoe u invulling kunt geven aan een HKZ keurmerk binnen uw organisatie. De HKZ normen zijn opgedeeld in eisen die betrekking hebben op de stappen in het zorgproces, zoals intake, uitvoering en nazorg, naast eisen voor onderwerpen als beleid en organisatie, personeel, onderzoek en ontwikkeling en documentatie.

Wanneer het HKZ certificaat voor uw specialisme compatibel is met ISO 9001 mag u tevens naar de markt uiten dat u ISO 9001 gecertificeerd bent. Omdat de ISO 9001-compatibele normen meegaan met de wijzigingen in de nieuwe ISO 9001:2015, betekent dit ook dat u vrijer invulling kunt geven aan de eisen in de HKZ-norm, zodat de nadruk vooral blijft liggen op een effectief zorgproces en niet op administratie.

Behaal uw HKZ certificaat bij TÜV Nederland

Onze vakkundige auditoren hanteren een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen, zodat we scherp houden dat het uiteindelijk gaat om zo effectief en goed mogelijk zorg verlenen. Uiteraard hebben we ervaring in uw branche. Wilt u weten of wat de toegevoegde waarde van een kwaliteitsmanagementsysteem en certificering voor uw organisatie kan zijn? TÜV Nederland kijkt graag met u samen welke vorm van certificering uw organisatie het beste ondersteunt en de meeste voordelen biedt. Naast een HKZ certificaat zijn er ook andere opties voor certificering van uw organisatie zoals ISO 9001 of NEN-EN 15224, de ISO 9001 in de zorg.

HKZ certificaat kosten

Wilt u meer weten over welke kosten komen kijken bij het behalen van uw certificaat? Lees dan onze blog

Wilt u meer weten over de HKZ certificaat kosten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, of vraag HKZ certificering vast bij ons aan.

Deel deze pagina

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's