Veiligheidsmanagement

Veiligheidsmanagement

Passend veiligheidsmanagement is cruciaal wanneer u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers wilt verbeteren en ongevallen wilt voorkomen. Maar hoe managet u veiligheid binnen de organisatie effectief?

Het opstellen van een veiligheidsbeleid kan u houvast bieden en veiligheid intern op de kaart zetten. Een veiligheidsmanagementsysteem helpt u vervolgens aan te tonen dat arbeidsomstandigheden in uw organisatie goed zijn geregeld.

Op deze pagina leggen we uit wat een veiligheidsmanagementsysteem precies is en gaan we dieper in op de belangrijkste standaarden voor veiligheidsmanagementsystemen.

Het opzetten van een veiligheidsbeleid

Het opstellen van een veiligheidsbeleid kan u houvast bieden en intern duidelijk maken wat ieders rol is in het verhogen van de veiligheid binnen de organisatie.

Een veiligheidsbeleid stimuleert u namelijk om doelen op het gebied van veiligheid vast te stellen en op basis hiervan de meest effectieve route uit te stippelen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Zo wordt inzichtelijk welke middelen en systemen u hiervoor nodig heeft, maar ook welke werknemers u moet motiveren om actief met het veiligheidsbeleid aan de slag te gaan.

Zoekt u naar een effectieve manier om een integraal veiligheidsbeleid op te stellen of om dit juist beter te managen? Certificering voor een veiligheidsmanagementsysteem kan u hierbij helpen.

Veiligheidsmanagementsystemen

Volgens de arbowetgeving moet u als werkgever zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Zo dient u bepaalde maatregelen te treffen om uw werknemers te beschermen. Een veiligheidsmanagementsysteem is een samenstelling van maatregelen om arbeidsomstandigheden te beheersen. Een veiligheidsmanagementsysteem helpt werkgevers invulling te geven aan de vereisten van de Arbowetgeving en ongevallen op de werkvloer terug te dringen.

 • Voor welke organisatie zijn veiligheidsmanagementsystemen bedoeld?
  Er zijn in de loop der jaren verschillende normen voor veiligheidsmanagementsystemen ontwikkeld. Voorbeelden daarvan zijn OHSAS 18001 en het VCA, VCU en VCO.

  Via een veiligheidsmanagementsysteem kan met behulp van dit soort standaarden continue verbetering gerealiseerd worden.

 • Hoe helpt een veiligheidsmanagementsysteem veiligheid en gezondheid te verbeteren? 
  Veiligheidsmanagementsystemen helpen organisaties veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en vervolgens de juiste middelen en systemen in te zetten om de algehele veiligheid te verbeteren.

  Bovendien zorgt een veiligheidsmanagementsysteem ervoor dat veiligheid continu op de agenda staat en dat er aanhoudend verbeteringen worden doorgevoerd.

  Een factor die in organisaties echter vaak onderbelicht is, is de invloed van menselijk gedrag op de mate van veiligheid binnen de organisatie. Uit de praktijk blijkt dat naast het inzetten van de correcte middelen en een passend veiligheidsbeleid juist de menselijke factor een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de veiligheid.

  Hierdoor komt er meer focus te liggen op veilig gedrag van werknemers. Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie draagt namelijk bij aan de effectiviteit van middelen en systemen die als doel hebben de veiligheid te verhogen. De Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder helpt organisaties veiligheidsgedrag te beoordelen en te verbeteren.

Veiligheidsmanagementsysteem OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001 helpt organisaties aan te tonen dat ze veiligheid serieus nemen en haar werknemers goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving biedt.

De laatste jaren is de omzetting van OHSAS 18001 naar de ISO 45001 norm in gang gezet. Tot 21 maart 2021 hebben OHSAS gecertificeerde organisaties de tijd om over te stappen naar ISO 45001.

De OHSAS 18001 ofwel ISO 45001 norm helpt organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving en stimuleert organisaties systematisch bezig te zijn met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Dit wordt gedaan met behulp van frequent uitgevoerde risicoanalyses. Op basis van de in de kaart gebrachte risico’s kan de veiligheid binnen de organisatie doeltreffend verbeterd worden.

Heeft u vragen over OHSAS 18001 / ISO 45001 of wilt u zich laten certificeren? Hier vindt u meer informatie over dit veiligheidsmanagementsysteem.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist

 • VCA
  Het VCA is een Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist aan de hand waarvan het veiligheidsbeleid van aannemers wordt getoetst. Het verschil tussen het VCA en OHSAS 18001 is dat de checklist alleen gebruikt wordt om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en niet om aan te tonen dat aan de Arbowet wordt voldaan. Het VCA helpt aannemers ongevallen terug te dringen en op deze manier de veiligheid van werknemers te verhogen. Tijdens toetsing worden zowel het veiligheidsbeleid als de veiligheidsprestaties van de aannemer getoetst. Wilt u meer weten over het VCA? Of overweegt u certificering? Hier leest u meer over de Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist. 
 • VCU
  Het VCU is een variant van de Veiligheid, Gezondheid, Milieu Checklist voor aannemers. Het VCU is echter specifiek bedoeld voor uitzend- en detacheringsorganisaties. Met behulp van het VCU wordt de veiligheid en gezondheid van uitgezonden medewerkers geëvalueerd en verbeterd. Dit alles gaat in samenwerking met de inlenende organisatie. Het verschil tussen het VCA en het VCU zit ‘m dus in de doelgroep waar de checklist geschikt voor is. Het VCA is gericht op aannemers, terwijl het VCU bedoeld is voor uitzendorganisaties. Benieuwd wat het VCU u kan bieden? Op deze pagina vindt u alle informatie over het VCU en hoe u zich kunt laten certificeren.

Stel uw vraag over veiligheidsmanagementsystemen aan onze specialisten

 • Hoe managet u veiligheid in uw organisatie?
 • Hoe kiest u welk veiligheidsmanagementsysteem het beste bij uw doelstellingen past? 
 • Welke stappen moet u zetten om tot certificering te komen? 

In een vrijblijvend en verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent veiligheidsmanagementsystemen.

Stel uw vraag over

Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Informatie en offertes voor certificeringAfdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

Tel.: 0499 - 339 525