ENX VCS Audit

INTRODUCTIE VAN HET VEHICLE CYBERSECURITY (VCS) AUDITPROGRAMMA

De ENX VCS Audit is bedoeld voor leveranciers in de automotive sector die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie of het onderhoud van elektrische en elektronische systemen voor wegvoertuigen. Het biedt gestandaardiseerde CSMS-audits (Cybersecurity Management System) door de ISO/PAS 5112 te implementeren in de context van de ISO/SAE 21434 en gebruik te maken van het bestaande en gevestigde auditframework van ENX Association.

 

Waarom de ENX VCS Audit?

De toenemende digitalisering van voertuigsystemen als gevolg van geautomatiseerd rijden, connectiviteit en nieuwe mobiliteitsconcepten heeft geleid tot hogere eisen aan cyberbeveiliging in elektrische en elektronische (E/E) systemen voor voertuigen in de hele toeleveringsketen van de auto-industrie.

Het creëren en onderhouden van producten in diep geïntegreerde toeleveringsketens vereist een duurzame implementatie van voertuig cyberbeveiliging (Vehicle Cyber Security, VCS) bij de verschillende partners, evenals goed risicobeheer en goed bestuur vanuit het perspectief van de klant.

Dit heeft al geleid tot een toenemende vraag naar certificeringen, waaraan alleen kon worden voldaan door eigen ISO/SAE 21434-certificeringen van individuele auditbedrijven. Daarom heeft ENX het initiatief genomen om de Vehicle Cyber Security (VCS) Audit te ontwikkelen.

 

De haalbaarheid van een gestandaardiseerde Vehicle Cyber ​​Security (VCS) Audit werd met succes bewezen in een project dat liep tot 12 oktober 2023. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de projectgroep, die twee jaar aan het VCS-auditschema heeft gewerkt, heeft de ENX Association de ENX VCS Audit ontwikkeld. Deze zal binnenkort gelanceerd worden.

ENX zal ervoor zorgen dat het mechanisme open, transparant en betrouwbaar is, en dat de belangen van belanghebbenden/van leveranciers en ingenieursbureaus bij geïntegreerde oplossingen en synergieën met standaarden zoals TISAX zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

 

Belangrijk om te weten:

  • TÜV NORD hoort bij de allereerste audit providers die dit schema mogen certificeren.
  • Het is mogelijk om deze audit te combineren met je periodieke audit voor ISO21434. Onze gekwalificeerde ISO21434 auditoren hebben een auditmethode waarmee ze beide schema’s tegelijk auditen: (dus ISO21434 en ENX VCS).
  • De TÜV NORD group heeft vanaf de kickoff  direct gekwalificeerde auditoren in Amerika, Azië en Europa. Ook voor je buitenlandse vestigingen kun je dus nú een audit aanvragen.

ENX VCS

De ENX Vehicle Cybersecurity (VCS) Audit is een gestandaardiseerde audit voor de cyberveiligheid van elektrische en elektronische voertuigsystemen in de automotive sector.

 

 

Wat kun je met ENX VCS?

De VCS dient als basis voor:

 

Een zelfbeoordeling (self assessment) om de staat van de cyberveiligheid te bepalen van voertuigen binnen je organisatie;

Audits uitgevoerd door interne afdelingen (bijvoorbeeld Internal Audit, Quality Management, Information Security, Cybersecurity)

Een audit in overeenstemming met het ENX-auditmanagement raamwerk van derden, waartoe TÜV NORD behoort.

Waarom TÜV NORD voor jou een sterke partner is

 

Onafhankelijkheid
TÜV NORD Nederland is een technische en zakelijke serviceprovider in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, inspectie en training. We bevorderen sinds 1981 veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving.

Expertise
Je hebt één van onze experts aan je zijde. TÜV NORD heeft een team van experts op het gebied van cybersecurity, die geaccrediteerd zijn voor certificering, testen en inspectiediensten.

Internationaal expertnetwerk
Wij zijn onderdeel van de TÜV NORD GROUP, met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers (in FTE). Wij ondersteunen bij al je IT-vraagstukken, ook over de grens.

Industriële ervaring
In Nederland beoordelen onze ruim 300 vakmensen dagelijks producten, diensten, systemen, arbeidsmiddelen, transportmiddelen, machines en cybersecurity. Dat doen we in de meest uiteenlopende branches.

Praktisch en laagdrempelig
TÜV NORD Nederland onderscheidt zich door haar nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen. Wij maken aantoonbaar dat jouw organisatie voldoet aan de gestelde eisen voor betrouwbaarheid.

Gericht op verbetering
Tijdens onze beoordelingen identificeren we heel feitelijk risico’s en pijnpunten, om draagvlak voor verbetering te verkrijgen. We helpen bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en ondersteunen de continuïteit van jouw organisatie.

 

 

Heb je interesse in een ENX VCS Audit?
Neem direct contact op met onze specialist via