Is NEN-EN 1090 verplicht?

Is NEN-EN 1090 verplicht?

Is NEN-EN 1090 verplicht voor mijn activiteiten?

Alle staal- en/of aluminiumverwerkende bedrijven zijn verplicht om NEN-EN 1090 te certificeren. Maar de norm is ook van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals:

  • opdrachtgevers
  • leveranciers
  • aannemers
  • toezichthouders
  • constructeurs
  • ontwerpers
  • ingenieursbureau’s

In Europa dienen bedrijven te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Europese productnorm waarbij een CE-verklaring nodig is. Producenten zijn verplicht om een FPC certificaat te kunnen overleggen op basis van NEN-EN 1090-1. Om deze CE-verklaring te kunnen opstellen, is toetsing van het fabricageproces en personeel noodzakelijk. Sinds 1 juli 2014 is deze norm bovendien verplicht!

Wilt u weten of u CE-markering op uw staal-en aluminiumconstructies aan moet brengen? Download onze EN 1090 Beslisboom.

Stel vast of NEN-EN 1090 verplicht is voor uw organisatie

Vastgesteld dat NEN-EN 1090 voor u verplicht is? Download het stappenplan

Wanneer u hebt vastgesteld dat NEN-EN 1090 voor u verplicht is, gaat u op weg naar certificering.

Verkrijg grip op alle aspecten in de route naar certificering met een praktisch stappenplan om succesvol invulling te geven aan NEN-EN 1090-1. Download het stappenplan hier.

Download het stappenplan NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen
Stel uw vraag over

Informatie en offertes voor onafhankelijke beoordeling bij productcertificering en CE-markering

Informatie en offertes voor CE-markering en productcertificering André Piers
Manager CE/Projects