Registreren

Bedankt voor je interesse in onze vacatures. Je staat op het punt je te registreren. We willen je echter eerst even attent maken op onze privacyverklaring.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website en bij de behandeling van uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij tijdens je sollicitatieproces verzamelen en hoe deze wordt gebruikt.

Om verder te gaan met registreren dien je akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn details over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaald persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw correcte naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Gegevens die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verband gebracht worden, zijn geen persoonsgegevens.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers ten behoeve van de systeemveiligheid standaard de verbindingsgegevens van de aanvragende computer, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem alsmede de website van waaruit u ons bezoekt, tijdelijk op. Persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres worden niet opgeslagen, tenzij u deze gegevens in het kader van het sollicitatieproces zelf verstrekt.

3. Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor het behandelen van uw sollicitatie.

Het doorgeven of anderszins overdragen van uw persoonsgegevens gebeurt alleen in het kader van het sollicitatieproces en uitsluitend aan bij dit proces betrokken personen.

4. Gebruik van cookies

Wij gebruiken op onze websites in de regel geen cookies. Alleen bij uitzondering worden zogenaamde session-cookies gebruikt, die gegevens voor de technische besturing van uw sessie opslaan in het geheugen van uw browser. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden uiterlijk met het afsluiten van uw browser gewist. Wij wijzen u er hierbij op dat u uw browser zo kunt instellen dat deze geen cookies accepteert danwel dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden.

5. Veiligheid

Alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies of misbruik te beschermen, worden door ons getroffen. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een veilige gebruiksomgeving, die niet publiekelijk toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij verzending versleuteld door de zogenaamde Secure Socket Layer-technologie (SSL). Dit betekent dat de communicatie tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met gebruikmaking van een erkend encryptieproces, wanneer uw browser SSL ondersteunt.

Mocht u buiten het vacaturemanagementsysteem om per e-mail met ons contact willen opnemen, dan wijzen wij u erop dat de vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien.

6. Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek wordt u door ons geïnformeerd over welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

Registreren