MENU

Cliënt- en patiëntveiligheid

Met certificering van cliënt- en patiëntveiligheid toont u aan dat u uw zorgproces aan betrouwbaarheidsseisen voldoet Met certificering van cliënt- en patiëntveiligheid toont u aan dat u uw zorgproces aan betrouwbaarheidsseisen voldoet Met certificering van cliënt- en patiëntveiligheid toont u aan dat u uw zorgproces aan betrouwbaarheidsseisen voldoet Met certificering van cliënt- en patiëntveiligheid toont u aan dat u uw zorgproces aan betrouwbaarheidsseisen voldoet
Met certificering van cliënt- en patiëntveiligheid toont u aan dat u uw zorgproces aan betrouwbaarheidsseisen voldoet

De zorgsector is onderhevig aan een grote hoeveelheid eisen en wetgeving op allerlei onderwerpen. Zo zien we een groeiende behoefte aan informatiebeveiliging, maar is het accent dat op kwaliteitsmanagement lag nu ook deels verschoven naar veiligheidsmanagement. Het zorgproces moet immers niet alleen correct worden uitgevoerd maar ook veilig zijn voor de cliënt/patiënt en dus dienen zorgverleners risico- en veiligheidsbewust hun proces uit te oefenen. Zorgverzekeraars, cliënten en patiënten verwachten dat u kunt aantonen dat het zorgproces in uw organisatie veilig is. Aan de hand van certificering van het HKZ certificaat cliënt- en patiëntveiligheid kunt u aantonen dat uw veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de eisen voor certificering. De focus ligt daarbij op een apart veiligheidsbeleid met doelstellingen op basis van een risicoanalyse op procesniveau en cliënt-/patiëntniveau. Het certificaat is inzetbaar voor alle organisaties binnen zorg en welzijn. In bepaalde specialismen is cliënt- en patiëntveiligheid al geïntegreerd in het specifieke HKZ certificatieschema (als deze al is herzien) of is er een addendum voor veiligheid beschikbaar. Voor ziekenhuizen is een aparte HKZ-norm waarmee ook voldaan wordt aan de NTA 8009-norm voor veiligheidsmanagementsystemen in ziekenhuizen.

Waarom cliënt- en patiëntveiligheid certificeren?

Met het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem en certificering van cliënt- en patiëntveiligheid voldoet u aan de verwachtingen van zorgverzekeraars, cliënt en overheid. U wordt bovendien vermeld in het HKZ certificaatregister en kunt het HKZ keurmerk gebruiken in communicatie om aan te duiden dat u veiligheid in uw proces goed beheerst. Maar denk niet alleen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Met een gedegen risicoanalyse in uw proces en een veiligheidsmanagementsysteem kunt u beter bepalen wat belangrijke risico’s in uw organisatie zijn, hoe u deze kunt minimaliseren en continu kunt blijven verbeteren. Met het minimaliseren van risico’s beïnvloedt u op een positieve manier uw aansprakelijkheid en de continuïteit van uw organisatie. Bovendien heeft Stichting HKZ met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) afspraken gemaakt dat bij het kunnen overleggen van een HKZ cliënt- en patiëntveiligheid certificatierapport geen aanvullende inspectie op het veiligheidsmanagementsysteem van ziekenhuizen meer plaats hoeft te vinden.

Cliënt- en patiëntveiligheid certificeren bij TÜV Nederland

TÜV Nederland werkt met vakkundige auditoren met buitengewone ervaring in de (eerstelijns) zorg. Met een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte beoordeling stellen we vast of u voldoet aan de eisen voor cliënt- en patiëntveiligheid in de norm. Uiteraard kunt u ook voor certificering van een HKZ certificatieschema voor kwaliteitszorg of NEN-EN 15224 bij ons terecht.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen in certificering? Neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina

Planning en service voor certificering

Afdeling Customer Service Center Certificatie van TÜV Nederland

Customer Service Center Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 528

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's