MENU

Liftkeuring

  1. Keuringen
  2. Liftkeuring

Er wordt dagelijks veel gebruik gemaakt van de ruim 100.000 liften in Nederland en het aantal liften blijft groeien. Liftkeuring regelgeving is opgenomen in de wet. Daarin staat vastgelegd dat liften keuringen moeten ondergaan om de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen. Keuring van liften is dus verplicht. In het Warenwetbesluit liften staat opgenomen welke wettelijke eisen er zijn op het gebied van keuring van liften. Als u eigenaar bent van liften bent u er verantwoordelijk voor dat deze keuringen worden uitgevoerd en wilt u daarnaast veiligheidsrisico’s en aansprakelijkheid natuurlijk zoveel mogelijk beperken.

Soorten liftkeuring en de frequentie van keuren liften

Een lift keuren kan met verschillende soorten liftkeuringen. Wanneer uw lift voor het eerst in gebruik wordt genomen dient een ingebruiknamekeuring plaats te vinden. Binnen 12 maanden na ingebruikname dient een eerste periodieke keuring plaats te vinden en daarna is de frequentie van een keuring liften minimaal iedere 18 maanden. Na iedere periodieke keuring voorzien wij uw lift van een nieuwe keuringssticker met de datum waarvoor de nieuwe keuring moet plaatsvinden. Zijn er belangrijke herstelwerkzaamheden geweest aan de lift of zijn er (veiligheidskritische) onderdelen vervangen, dan dient u tevens direct daarna een modificatiekeuring te laten uitvoeren. Voor ingebruikname van liften is er sprake van andere vormen van keuring. Bij een EG-typegoedkeuring wordt beoordeeld of een representatief exemplaar van een type lift voldoet aan eisen in de Europese Richtlijn Liften. Een eindcontrole of eenheidskeuring (bij beperkte oplage) stelt vast of die lift na montage nog steeds voldoet aan de eisen. Dit moet door een aangewezen instelling (notified body) als TÜV Nederland gebeuren.

Andere vormen van liftkeuring en -inspectie

Naast verplichte keuringen zijn er ook vormen van liftkeuring zoals het Energielabel Liften op basis van de VDI 4707-norm, waarmee vast wordt gesteld wat het energieverbruik van uw lift is en hoe energievriendelijk u uw liften nog kunt maken.

Ook zijn we in de gelegenheid u een objectief beeld te geven van gesteldheid van uw liften met een status-inspectie liften, zodat u meer inzicht verkrijgt in aankomende onderhoudskosten voor kostenbudgettering.

Waarom liftkeuring bij TÜV Nederland?

TÜV Nederland is Notified Body voor de Europese Richtlijn Liften en een door het ministerie van SZW aangewezen keuringsinstelling voor keuringen die vallen onder het Warenwetbesluit Liften. We beschikken dus over voldoende expertise om u in de volledige breedte en diepte met keuring van uw liften te ondersteunen, van typekeur tot periodieke keuring. We hanteren bovendien voordelige prijzen voor uw periodieke liftkeuringen. Heeft u meerdere liften, dan bespreken we uiteraard graag een prijs op maat en efficiënte planning voor uw keuringen. Na onze keuring ontvangt u binnen een dag een duidelijke digitale rapportage met het resultaat van de keuring. Na iedere periodieke keuring voorzien wij uw lift van een nieuwe keuringssticker met de datum waarvoor de nieuwe keuring moet plaatsvinden. Naast de keuring van uw lift kunt u ook voor lift training bij ons terecht.

Liftkeuring kosten en liftkeuring aanvragen

Wilt u meer weten over de kosten van een liftkeuring of een liftkeuring aanvragen? Neem contact op voor meer informatie, een offerte, of vraag direct uw liftkeuring aan.

Deel deze pagina

Planning van uw liftkeuring of liftinspectie

Afdeling Planning Liften van TÜV Nederland

Afdeling Planning Liften
TÜV Nederland

0499 - 339 535

Stel uw vraag over
Planning van een keuring of inspectie van uw liften, roltrappen en andere verticale transportmiddelen