MENU
  1. Certificaten & Keurmerken
  2. SC-530 certificaat
Met het SC-530 certificaat voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het SC-530 certificaat voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het SC-530 certificaat voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering Met het SC-530 certificaat voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering
Met het SC-530 certificaat voldoet u aantoonbaar aan wettelijke eisen voor het uitvoeren van asbestverwijdering

Verwijdering van asbest is in Nederland aan strenge regels in wetgeving gebonden, om verspreiding van asbest naar de mens en zijn omgeving te voorkomen. Bedrijven in de bouw- en sloopbranche dienen daarom in het bezit te zijn van een SC-530 certificaat om asbestsaneringsprojecten in risicoklasse 2 (normaal risico) en 3 (hoog risico) te mogen uitvoeren. Zonder SC-530 certificaat is dit niet toegestaan. Overigens gelden voor aannemers in verwijdering van asbest in risicoklasse 1 (laag risico) tevens belangrijke veiligheidseisen.

Het SC-530 heeft door de verandering in regelgeving in 2017 inmiddels een andere naam gekregen en heet nu het Procescertificaat Asbestverwijdering.

Waarom het SC-530 certificaat?

Met het SC-530 certificaat maakt u aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan de eisen in het SC-530 certificatieschema en mag u asbest in risicoklasse 1 t/m 3 verwijderen. Met het certificaat draagt u uit dat uw organisatie asbest op professionele manier verwijdert en u dus uw maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt om blootstellingrisico’s van uw medewerkers en directe omgeving uit te sluiten. Risicoklasse 1 asbestverwijdering hoeft weliswaar niet door een SC-530 gecertificeerde organisatie uitgevoerd te worden, maar door onvoorziene omstandigheden kan de risicoklasse echter wel opgeschaald worden, waardoor het inschakelen van een SC-530 gecertificeerde bedrijf door opdrachtgevers toch wenselijk kan zijn.

Waarom het SC-530 certificaat bij TÜV Nederland?

TÜV Nederland heeft door middel van een aanwijzigingsbeschikking van het Ministerie van SZW het vertrouwen en de bevoegdheid tot het certificeren van het SC-530 certificaat voor asbestverwijderingsbedrijven. Dit bevestigt ook meteen onze deskundigheid en ervaring met asbestverwijdering. We hanteren een nuchtere, laagdrempelige en praktijkgerichte kijk op beoordelen, maar besteden nauwlettend aandacht aan de kritische veiligheidsaspecten tijdens certificering en de inspecties.

Het SC-530 certificaat behalen bij TÜV Nederland

Het SC-530 certificaat behalen doet u bij TÜV Nederland. U kunt uiteraard certificering combineren met veel voorkomende andere certificaten in uw branche zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en BRL SVMS-007. Vraag nu een offerte aan voor het SC 530 certificaat of neem contact op voor meer informatie.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 526

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina