MENU
  1. Certificaten & Keurmerken
  2. Prorail Veiligheidsladder
De Prorail Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en veilig handelen bij onderaannemers van ProRail De Prorail Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en veilig handelen bij onderaannemers van ProRail De Prorail Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en veilig handelen bij onderaannemers van ProRail De Prorail Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en veilig handelen bij onderaannemers van ProRail
De Prorail Veiligheidsladder stimuleert veiligheidsbewustzijn en veilig handelen bij onderaannemers van ProRail

Samen met spooraannemers, ingenieursbureaus en adviesbureaus heeft ProRail een certificeerbare norm ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen bij opdrachtnemers te stimuleren; de Prorail Veiligheidsladder. Het doel van de Veiligheidsladder is om door middel van meer bewustzijn op het gebied van veiligheid en veilig handelen, het aantal onveilige situaties en derhalve de kans op ongevallen en incidenten in de gehele keten terug te dringen. De veiligheidsladder is hiervoor een uitstekend instrument en biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de spoorbranche werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. 

De 5 bedrijfsaspecten in de Prorail Veiligheidsladder

De eisen en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten. Elk managementaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken.

1. Leiderschap en betrokkenheid

2. Beleid en strategie

3. Organisatie en opdrachtnemers

4. Werkplek en procedures

5. Afwijkingen en communicatie

6. Audits en statistieken

ProRail Veiligheidsladder of VCA?

Veel bedrijven die werk verrichten om en nabij het spoor zijn in het bezit van een VCA-certificaat. Waar een organisatie bij deze certificaten aan minimale eisen moet voldoen voor veiligheid, die heel concreet in een checklist zijn opgenomen, focust de Prorail Veiligheidsladder zich op bewustzijn binnen de bedrijfscultuur.

Veiligheidsladder NEN

De ProRail Veiligheidsladder is per 1 juli 2016 overgedragen aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Meer informatie over de Veiligheidsladder vindt u daarom vanaf nu op de NEN Veiligheidsladder website.

De Prorail Veiligheidsladder, aanbestedingen en grote opdrachtgevers

De insteek van de Prorail Veiligheidsladder met betrekking tot aanbestedingen en het gunningsvoordeel dat het schema biedt is vergelijkbaar met hoe de CO2-Prestatieladder is opgezet.

Vanaf 1 januari 2013 weegt ProRail potentiële aannemers met een Prorail Veiligheidsladder certificaat positief mee in aanbestedingen. Verbetering van het veiligheidsbewustzijn van spoorbedrijven in het kader van de ladder wordt door ProRail als positief criterium meegenomen in de selectie van aannemers. De Prorail Veiligheidsladder heeft vijf tredes, opklimmend van 1 naar 5. Bedrijven kunnen zelf bepalen hoe hoog zij de lat leggen. Hoe beter een bedrijf bewust veilig werkt, hoe hoger de positie op de ladder en hoe hoger ook het voordeel in de gunning. Alle spoorbouwers moeten straks in ieder geval op de onderste trede van de ladder uitkomen om nog in aanmerking te komen voor aanbestedingen.

Ook Tennet is een programma gestart waarbij 4 tot 5 keer zoveel leveranciers betrokken zijn.

De voordelen van de ProRail Veiligheidsladder voor uw organisatie

  • Het door middel van een systematische aanpak stimuleren van veilig werken en veiligheidsbewustzijn.
  • Het terugdringen van incidenten en ongevallen die verder gaat dan wet- en regelgeving om zodoende bedrijfsrisico's terug te dringen.
  • In aanmerking (blijven) komen voor de erkenningsregeling en aanbestedingen vanuit ProRail.
  • Gunningsvoordeel (= fictieve korting en dus extra omzet en winst voor uw organisatie) tot 10% op trede 5 van de Prorail Veiligheidsladder.

Het Veilig Bewust Certificaat behalen

Om het Veilig Bewust Certificaat te kunnen behalen dient uw organisatie een aantal stappen te doorlopen. Allereerst zult u de Prorail Veiligheidsladder moeten gaan toepassen in uw organisatie. Dit doet u door te voldoen aan de eisen in het Certificatieschema Veiligheidsladder.

Vervolgens vraagt u certificering aan bij een Ladder Certificerende instelling zoals TÜV Nederland. Meer over hoe certificatie van de Veiligheidsladder in zijn werk gaat, leest u in het Handboek Veiligheidsladder.

De voordelen van de Prorail Veiligheidsladder certificeren bij TÜV Nederland

Ervaar onze praktijkgerichte, nuchtere manier van beoordelen en profiteer van de kennis en ervaring van de veiliggheidskundigen van TÜV Nederland die al jaren het onderwerp veiligheid in organisaties beoordelen. Zij begrijpen dat veiligheidsbewustzijn een onderwerp is dat met alle schouders gedragen moet worden. Bij TÜV Nederland combineert u certificering van de ProRail Veiligheidsladder bovendien met certificering van uw ISO 9001 certificaat of ISO 14001 certificaat, zodat u certificering zorgeloos bij één leverancier hebt ondergebracht.

Meer weten over de Prorail Veiligheidsladder

Wilt u meer weten over certificatie van de Prorail Veiligheidsladder? Neem vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met u samen wat de best passende oplossing is voor uw organisatie.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 526

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina