MENU

NEN certificaat

  1. Certificaten & Keurmerken
  2. NEN certificaat

NEN is het Nederlands Normalisatie-instituut. NEN heeft ruim 31.000 normen in beheer, waaronder ook de Nederlandse versies van bekende ISO-, EN en IEC-normen en eigen NEN-normen. Normen zijn documenten met afspraken, specificaties, criteria of eisen voor producten, diensten, processen en bedrijven. NEN onderzoekt onderwerpen op de mogelijkheid tot normalisatie en interesse vanuit de branche. Vervolgens worden belanghebbende partijen in en rondom branches gevraagd om deel te nemen aan het normalisatieproces. In bepaalde gevallen wordt deze normering wel degelijk als wettelijke eis gesteld en dient u dus door een onafhankelijke partij te laten vaststellen dat uw organisatie er aan voldoet. Als bewijs na zo'n beoordeling wordt dan een NEN certificaat afgegeven.

Waarom een NEN certificaat?

Eisen, criteria of specificaties creëren een maatstaf. Normering zorgt dus eigenlijk voor transparantie omdat een onderwerp wel of niet aan die maatstaf voldoet. Hiermee kunt u dus vaststellen of er reden is voor verbetering en wat eventuele risico’s zouden zijn als u niet aan een norm voldoet. Juist die risico’s willen uw opdrachtgevers en toezichthouders vaak afgedekt hebben. Dit is vaak een reden om een norm wel als (wettelijk) verplicht in te gaan zetten. Deze verwachting van transparantie kan vervolgens alleen worden vastgesteld door een onafhankelijke partij zoals TÜV Nederland. Wij beoordelen uw product, proces of organisatie aan de eisen in dergelijke normen, zodat u vervolgens met een rapport en het NEN certificaat kunt aantonen dat u voldoet aan de eisen.

Uw NEN certificaat bij TÜV Nederland

TÜV Nederland hanteert een nuchtere, laagdrempelige en praktische benadering in beoordeling van uw NEN certificaat op basis van marktconforme prijzen. Waar een NEN certificaat een resultaat is van beoordeling op een NEN-normering, wordt niet altijd een certificaat afgegeven na beoordeling op basis van NEN normering. Toch kan ook TÜV Nederland u hierbij helpen met keuring en productcertificering. Zoals bij beoordeling van roltrappen en rolpaden volgens NEN-EN 115, attracties volgens NEN-EN 13814, speeltoestellen volgens NEN EN 1176 en normen voor glasproducten zoals NEN-EN 14178. Om een offerte op te vragen voor een NEN certificaat voor uw bedrijf, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u meer weten over beoordeling van NEN-normering binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

 

 

Deel deze pagina

Offertes, planning en service voor certificering

Afdeling Customer Service Center Certificatie van TÜV Nederland

Customer Service Center Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 500

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's