MENU

Keurmerk Kleurkeur

Waarom een keurmerk Kleurkeur?

Wereldwijd neemt het aantal insecten, en daarmee de biodiversiteit, in toenemende mate af; de komende decennia tot wel 40%. Het gevolg is dat verschillende ecosystemen op aarde minder goed functioneren en de biodiversiteit afneemt. Insecten zijn immers essentieel voor het functioneren van deze ecosystemen doordat ze als voedsel voor andere dieren dienen, voedingsstoffen recyclen en verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de bestuiving. Ecologisch bermbeheer speelt een belangrijke rol in het creëren van een goede leefomgeving voor insecten. Hierbij wordt een deel van de berm niet gemaaid, om zo insecten de kans te geven om hun levenscyclus te voltooien.

Het Kleurkeur certificaat helpt u aan te tonen dat u voldoet aan de gestelde eisen voor ecologisch bermbeheer, en daarmee ook uw steentje bijdraagt aan een grotere biodiversiteit.

Wat is het keurmerk Kleurkeur en voor wie is het geschikt?

Kleurkeur, voortgekomen uit een samenwerking tussen de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Organisaties die over het Kleurkeur keurmerk beschikken tonen aan dat zij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan goed ecologisch bermbeheer. Bloemrijke bermen zijn namelijk belangrijk om de achteruitgang van insecten te stoppen. 

Aanbestedingsprocedures waren veelal prijs gestuurd. Steeds vaker wordt er ook een plek voor biodiversiteit en ecologie in bestekken ingeruimd. Met Kleurkeur kunt u zich, als aannemer, niet alleen op dit kwaliteitsaspect profileren, uw opdrachtgever weet dat het werk gericht is op het verhogen van de ecologische kwaliteit en biodiversiteit.

Het Kleurkeur keurmerk is bij uitstek geschikt voor loonwerkers en groenvoorzieners die:

  • In willen schrijven op bestekken waarin eisen gesteld worden aan biodiversiteit
  • Een bijdrage willen leveren aan een verbeterde leefomgeving van insecten

Waarom een keurmerk Kleurkeur bij TÜV Nederland?

Wilt u als organisatie beschikken over het Kleurkeur certificaat? Dan bent u bij TÜV Nederland aan het juiste adres. We beoordelen vanuit nuchter, laagdrempelig en praktijkgericht perspectief of uw organisatie aan de eisen voor het certificaat voldoet. Uiteraard hebben onze vakkundige auditoren ervaring in uw branche. We kunnen u ook ondersteunen met certificering van ISO 9001, VCA, ISO 14001 en de keuring van uw arbeidsmiddelen en machines.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw Kleurkeur certificaat.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina