Onze Voorwaarden

Onze Voorwaarden

Onze voorwaarden, procedures en reglementen

Als u zaken doet met TÜV Nederland wilt u uiteraard op de hoogte zijn van de wederzijdse afspraken. Deze liggen vast in de onderstaande documenten.

De Algemene Voorwaarden zijn op onze totale dienstverlening van toepassing. Meer informatie over onze werkwijze, structuur en voorwaarden met betrekking tot certificatietrajecten vindt u in ons Certificatiereglement en de "Aanvullende Voorwaarden Certificatie", welke beide van toepassing zijn op alle certificatieovereenkomsten gesloten met TÜV Nederland.

In de "Aanvullende Voorwaarden Certificatie" zijn tevens voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op specifieke certificeerbare schema's. Een actueel overzicht van deze specifieke voorwaarden wordt met onze investeringsvoorstellen meegestuurd op het moment van het sluiten van een overeenkomst voor certificatie.

Documenten

Algemene Voorwaarden (NL)
Algemene Voorwaarden (Nederlands) van toepassing op de dienstverlening van TÜV Nederland.

General Terms and Conditions (ENG)
Terms and Conditions (English) applicable to the services provided by TÜV Nederland.

Certificatiereglement
Reglement met werkwijze en voorwaarden van TÜV Nederland met betrekking tot certificatie.

Aanvullende Voorwaarden Certificatieschema's voor offertes uitgebracht voor 1-1-2016
Aanvullende voorwaarden welke naast het certificatiereglement van toepassing zijn op certificatieschema's.

Aanvullende Voorwaarden Certificatieschema's voor offertes uitgebracht na 1-1-2016
Aanvullende voorwaarden welke naast het certificatiereglement van toepassing zijn op certificatieschema's.

Protocol Informatieuitwisseling Asbestverwijdering Inspectie SZW - Certificerende Instellingen
TUV Nederland en Inspectie SZW communiceren over geconstateerde overtredingen en afwijkingen bij gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. De afspraken die hierover gemaakt zijn staan vermeld in het protocol Informatieuitwisseling. Indien u voor het schema SC-530 gecertificeerd bent of gaat worden, adviseren wij u om dit protocol door te nemen.

Klachtenprocedure TÜV Nederland
Deze klachtenprocedure beschrijft de werkwijze die TÜV Nederland gebruikt om klachten adequaat te behandelen.


http://www.tuv.nl/nl/onze-voorwaarden-1692.htm
Naar boven Doorsturen Print deze pagina
onze-voorwaarden-1692.htm
Contact

TÜV Nederland
De Waal 21 C
5684 PH Best

+31 (0)499 339500 +31 (0)499 339509 infotuv.nl

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

Missie en Visie ONZE ORGANISATIE, UW TOEGEVOEGDE WAARDE Accreditatie en Aanwijzingen ROUTEBESCHRIJVING TÜV NORD GROUP
Bedrijfscertificering CE-Markering Inspectie en Keuring Zelf Keuren TÜV Projects
TÜV van A T/M Z

NIEUWS

Nieuws
Onze Voorwaarden Leaflets en Brochures Certificaathouders, schorsing en intrekking Certificaatuitreiking en promotie
Samenwerkingen
Contact Sitemap Bedrijfsgegevens Gegevensbescherming