Certificaatregister

Certificaatregister

Uitgifte, schorsingen en intrekkingen

Certificeren is vertrouwen versterken. De essentie van onze dienstverlening is dit vertrouwen vast te stellen en dit vertrouwen transparant te maken naar de markt van onze klanten door middel van certificaten en logo's. U vindt op deze pagina een actueel overzicht van onze uitgegeven, ingetrokken en geschorste certificaten. Zo weet u meteen of uw opdrachtnemer of leverancier nog voldoet aan de eisen die u stelt, of eventuele toezichthouders doen.

Als u meer vragen heeft, of u wenst gegevens van certificaathouders per brief of email te ontvangen, dan kunt u atijd contact met ons opnemen.De werkwijze


Tijdens een beoordeling kunnen non-conformiteiten - ook wel afwijkingsberichten genoemd - worden geconstateerd. Een dergelijk begrip houdt in dat de te certificeren organisatie niet volledig voldoet aan het desbetreffende certificatieschema. De objectieve constateringen tijdens een beoordeling - en daarmee de tekortkomingen - worden geregistreerd en gerapporteerd tegen de specifieke eis in de norm. Vervolgens worden de tekortkomingen met de te certificeren organisatie besproken om er voor te zorgen dat de onvolkomenheden door de organisatie worden begrepen.

Hierna dient de te certificeren organisatie per afwijking de oorzaak en oplossing vast te stellen en door te voeren. Dergelijke afwijkingsberichten dienen te worden opgelost alvorens een certificatie-instelling kan overgaan tot een positieve certificatiebeslissing. De certificatie-beslissing is het weloverwogen besluit om het certificaat te verstrekken, dan wel te handhaven.Over schorsingen


Bij een afwijkingsbericht communiceert de certificatie-instelling met de te certificeren organisatie over een vastgestelde termijn om corrigerende maatregelen aan te leveren. De lengte van de termijn is afhankelijk van de ernst van de afwijking en de van toepassing zijnde normen/schema's.

Als de te certificeren organisatie binnen de termijn de corrigerende maatregelen aanlevert, beslist de certificatie-instelling of de maatregelen afdoende zijn om de afwijkingen op te lossen. Is dit het geval, dan wordt het certificaat verstrekt/gehandhaafd. Indien de geconstateerde afwijkingen echter niet binnen de termijn worden opgelost, wordt het certificaat geschorst, of bij een nog te certificeren organisatie het certificatietraject stopgezet.Over intrekkingen


Tijdens de periode van schorsing heeft de organisatie alsnog de kans om corrigerende maatregelen aan te leveren en daarmee de geldigheid van het certificaat te herstellen. Wanneer de schorsingstermijn wordt overschreden, wordt het certificaat echter definitief ingetrokken.Over onterecht logogebruik


Incidenteel claimen organisaties ten onrechte certificatie door ons certificatielogo te gebruiken terwijl ze niet door TÜV Nederland zijn gecertificeerd. Ook gebeurt het dat het certificatielogo onjuist wordt toegepast. In het geval dat TÜV Nederland dit heeft kunnen constateren zijn deze bedrijven hierop gewezen en zijn verzocht dit aan te passen. Als bij controle door TÜV Nederland blijkt dat dit niet binnen de gestelde termijn is gebeurd, worden de bedrijfsnamen op deze pagina gepubliceerd. Met betrekking tot het correct gebruik van ons certificatielogo door de door ons gecertificeerde bedrijven verwijzen wij graag naar ons certificatiereglement, te downloaden via deze website.Bovenstaande informatie dient ter illustratie van het schorsings- en intrekkingsproces van een certificatie-instelling. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Het certificatiereglement van TÜV Nederland is op alle certificatieactiviteiten van toepassing, hierin kunt u bovenstaande in meer detail nalezen.

Over de werkwijze van verstrekking, schorsing en intrekkingVerbergen

Uitgegeven certificaten bedrijven


Door TÜV Nederland uitgegeven certificaten zijn in de meeste gevallen via een centraal register op internet in te zien. Via onderstaande links kunt u snel en eenvoudig registers voor deze certificaten raadplegen. Certificaten voor ISO 9001 en WSCS-OCE registreren wij zelf op onze eigen website.


Certificaat Organisatie Website
Blik op Werk Blik op Werk [Link]
BRL Groenkeur Stichting Groenkeur [Link]
BRL SIKB 7000 SIKB [Link]
BRL SVMS-007 SVMS [Link]
CO2 Prestatieladder Stichting SKAO [Link]
Certex FTN [Link]
HKZ Stichting HKZ [Link]
ISO 14001 SCCM [Link]
ISO 9001 TÜV Nederland [Link]
MRF Keurmerk MRF [Link]
MVO Prestatieladder FSR [Link]
OHSAS 18001 SCCM [Link]
Salvage Stichting Salvage [Link]
SC-530 SCA [Link]
SC-540 SCA [Link]
VCA SSVV [Link]
VCU SSVV [Link]
VKL Pro Act [Link]
WSCS-OCE TÜV Nederland [Link]


Schorsingen, intrekkingen en onterecht logogebruik


In de onderstaande overzichten vindt u actuele schorsingen van certificaten, ingetrokken certificaten en vermelding van onterecht gebruik van onze logo's.


Geschorste certificaten
Actueel overzicht van certificaathouders welke geschorst zijn
[Link]

Ingetrokken certificaten
Actueel overzicht van ingetrokken certificaten

[Link]
Onterecht logogebruik
Actueel overzicht van bedrijven welke (nog) onterecht gebruik maken van keurmerk logo's van TÜV Nederland
[Link]


Overzicht Productcertificering


In het onderstaande actuele overzicht vindt u uitgegeven certificaten op het gebied van CE-markering in het kader van Europese wetgeving, verklaringen door TÜV Nederland buiten notificatie en vormen van logogebruik in het kader van productcertificering.


Overzicht CE-markering, verklaringen en TÜV NL logogebruik.
Actueel overzicht productcertificaten
[Link]


Persoonscertificaten


Geef de achternaam en geboortedatum van de certificaathouder in om de geldigheid van het certificaat te verifiëren.


http://www.tuv.nl/nl/certificaathouders-schorsing-en-intrekking-525.htm
Naar boven Doorsturen Print deze pagina
certificaathouders-schorsing-en-intrekking-525.htm
Contact

TÜV Nederland
De Waal 21 C
5684 PH Best

0499 - 339 500 0499 - 339 509 infotuv.nl Contactformulier

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

Missie en Visie ONZE ORGANISATIE, UW TOEGEVOEGDE WAARDE Accreditatie en Aanwijzingen ROUTEBESCHRIJVING TÜV NORD GROUP
Bedrijfscertificering CE-Markering Inspectie en Keuring Zelf Keuren TÜV Projects
TÜV van A T/M Z

NIEUWS

Nieuws
Onze Voorwaarden Leaflets en Brochures Certificaathouders, schorsing en intrekking Certificaatuitreiking en promotie
Samenwerkingen
Contact Sitemap Bedrijfsgegevens Gegevensbescherming