Accreditatie en Aanwijzingen

Onze (inter)nationaal erkende dienstverlening

De geruime meerderheid van onze dienstverlening wordt onder toezicht uitgevoerd. Wij houden ons hiermee aan (inter)nationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant (blijven) staan voor:

 • deskundigheid van organisatie en personeel;
 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel;
 • betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie;
 • technische competentie en vaardigheden van personeel.

Met een geaccrediteerde certificatie- en keuringsinstelling zoals TÜV Nederland bent u er van verzekerd dat de beoordelingen door een competente, betrouwbare organisatie worden uitgevoerd.Wat onze accreditaties betekenen voor uw organisatie


Omdat een certificaat dat onder accreditatie wordt uitgegeven aan (inter)nationaal gestelde eisen en richtlijnen voldoet, betekent dit dat uw organisatie aan de hand van dezelfde maatstaven wordt beoordeeld als een andere organisatie met eenzelfde certificaat. Met beoordelingen onder accreditatie bent u verzekerd van een erkend eindresultaat waarvan de waarde bij al uw relaties (zoals opdrachtgevers, leveranciers en afnemers) betrouwbaar, duidelijk en vanzelfsprekend overkomt.

Overigens vallen niet alle mogelijkheden voor certificering in Nederland onder accreditatie. Voor meer informatie over welke diensten er onder accreditatie worden uitgevoerd, verwijzen we u naar de website van de Raad voor Accreditatie. http://www.rva.nl/

Voor meer informatie over onze accreditaties klikt u op onze onderstaande accreditatie-toekenningen.Onze registraties bij de Raad voor Accreditatie 
Onze aanwijzingen


TÜV Nederland is een aangewezen, aangemelde instantie voor:

 • Het uitvoeren van certificatie van asbestverwijderings- en inventarisatiebedrijven
 • Het uitvoeren van certificatie van bedrijven welke conventionele explosieven opsporen (CS-OCE)
 • Het keuren en certificeren van kranen
 • Het keuren van bouwliften en transportsteigers bestemd voor personenvervoer
 • EG-typeonderzoek/Typekeur in het kader van de Richtlijn personenliften (95/16/EG) en beoordelingen conform het Warenwetbesluit liften
 • EG-typeonderzoek/Typekeur conform de Machinerichtlijn (2006/42/EG) voor machines voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij sprake is van valgevaar van een verticale hoogte van meer dan drie meter
 • Beoordelingen conform Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 • EG-typeonderzoek/Typekeur conform de Richtlijn speelgoed (2009/48/EG) / Warenwetbesluit speelgoed

Meer informatie over onze aanwijzingen vindt u op NANDO, bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en Arboportaal.


http://www.tuv.nl/nl/accreditatie-en-aanwijzingen-1752.htm
Naar boven Doorsturen Print deze pagina
accreditatie-en-aanwijzingen-1752.htm
Contact

TÜV Nederland
De Waal 21 C
5684 PH Best

+31 (0) 499-339500 +31 (0) 499-339509 infotuv.nl Contactformulier


COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

Missie en Visie ONZE ORGANISATIE, UW TOEGEVOEGDE WAARDE Accreditatie en Aanwijzingen ROUTEBESCHRIJVING TÜV NORD GROUP
Bedrijfscertificering CE-Markering Inspectie en Keuring Zelf Keuren TÜV Projects
TÜV van A T/M Z

NIEUWS

Nieuws
Onze Voorwaarden Leaflets en Brochures Certificaathouders, schorsing en intrekking Certificaatuitreiking en promotie
Samenwerkingen
Contact Sitemap Bedrijfsgegevens Gegevensbescherming