Gegevensbescherming

Uw gegevens en onze verantwoordelijkheid

Bescherming van persoonsgegevens

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze activiteiten. Wij (TÜV Nederland QA B.V., hierna: "TÜV Nederland") vinden het beschermen van uw persoonlijke gegevens een serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het lezen van onze internetpagina’s.

Alle pagina’s uit het publieke gedeelte van onze website kunnen bezocht worden: hiervoor is een gebruikersverificatie niet noodzakelijk. Indien u onze website bezoekt, worden de algemene gegevens opgeslagen in de log files van de web server. Deze zijn onpersoonlijk en zullen u als bezoeker niet kunnen identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als wij aan een verzoek van u moeten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online een order wilt plaatsen.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, zoals onder andere de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorganisatie of –instituut, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens die u in één van onze online formulieren invult worden elektronisch door ons opgeslagen. Indien u uw persoonlijke gegevens graag wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat dit ons dan per e-mail weten via infotuv.nl.

Wij maken gebruik van cookies om gegevens op uw lokale computer op te slaan zodat wij uw gebruikservaring kunnen blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser(s) wijzigen zodat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden. U kunt cookies van bepaalde (of alle) websites dan weigeren. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen of geheel uitschakelen.

(Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij TÜV Nederland en zijn bij de wet beschermd.
De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen die op onze website www.tuv.nl gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

TÜV Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door TÜV Nederland. Tevens aanvaardt TÜV Nederland geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens informatie of reclame, verstrekt via de website www.tuv.nl. TÜV Nederland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

TÜV Nederland garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt.
TÜV Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, danwel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.


http://www.tuv.nl/nl/gegevensbescherming-197.htm
Naar boven Doorsturen Print deze pagina
gegevensbescherming-197.htm
Contact

TÜV Nederland
De Waal 21 C
5684 PH Best

0499 - 339 500 0499 - 339 509 infotuv.nl Contactformulier

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

Missie en Visie ONZE ORGANISATIE, UW TOEGEVOEGDE WAARDE Accreditatie en Aanwijzingen ROUTEBESCHRIJVING TÜV NORD GROUP
Bedrijfscertificering CE-Markering Inspectie en Keuring Zelf Keuren TÜV Projects
TÜV van A T/M Z

NIEUWS

Nieuws
Onze Voorwaarden Leaflets en Brochures Certificaathouders, schorsing en intrekking Certificaatuitreiking en promotie
Samenwerkingen
Contact Sitemap Bedrijfsgegevens Gegevensbescherming